Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Kontak Besonderhede

ADRES
353 Deystraat,
Nieuw Muckleneuk
(oorkant Anton v Wouw Laerskool)

POSADRES
Posbus 2492
Brooklyn Square
0075

EREDIENSTE SONDAE

Klassieke diens:  09:00
Gesinsdiens:*
 09:00
Kindergroepe:*

ongeveer
10:00
Aanddiens:*  18:00
Tienergroepe en Belydenisklas:*
Net na aanddiens
 
*Slegs in skoolkwartaal  

KERKKANTOOR
353 Deystraat
Nieuw Muckleneuk
ngkwater@yebo.co.za
012 460 3913

PERSONEEL
Leraars

André van Niekerk
Rotsvygielaan 295
La Montagne
072 317 0408

Bernice Serfontein
083 417 5133

Dienste by aftreeoorde
Willie Botha
082 573 2690

Gemeente organiseerder
Hannatjie Venter
082 811 5997

Sekretaresse
Estelle van der Vyver
ngkwater@yebo.co.za
Tel: 012 460 3913

Gesinsdiens
Harm Kelderman
084 584 5298

Orrelis
Betsie Schaap

082 774 9376

Koster
Jabu Mtau

064 700 7004

Kerkraad voorsitter
Stephan Barac
082 554 8941

Onder-voorsitter
Maarten van Hoven
083 412 7885

WELKOM BY WATERKLOOFKERK SE WEBBLAD

BOODSKAP SONDAG 5 JULIE 2020

Daar sal nie ‘n byeenkoms op Sondagoggend om 9:00 meer wees nie maar ons stuur steeds die elektroniese boodskap en sal die week ‘n pakkie met boodskappe aflaai by lidmate sonder internet-geriewe.

Die skerp toename van infeksies is nou in ons provinsie en ook in ons stad. Dit word ook gereflekteer in die min mense wat nou steeds graag ‘n byeenkoms wou hê om die eensaamheid te breek en saam te kan bid.

Ons sal die omstandighede goed dophou en die ad hoc-diensgroep, Dagbestuur en Kerkraad sal dalk weer byeenkomste oor ongeveer 4 - 6 weke oorweeg mits die infeksie-toestande weer afneem.

Daar is stemme wat vra dat ons nou eers weer teruggaan na ‘Fase vier’ van die inperking. Hoewel nog nie so gewettig nie gaan baie dit in praktyk eers so doen en selfs ‘Fase vyf’ toepas. Intussen dink ons aan almal wat nie die sekuriteit van tuisbly het nie maar diens moet verrig by hospitale, polisiestasies, winkels, fabrieke, labotoria en skole.

Sondag 5 Julie 2020 se boodskap onder leiding van ds. André is op Youtube beskikbaar.  Klik hier https://youtu.be/tmxVT3Rl_zs of besoek ons webblad www.waterkloofkerk.co.za. en kyk onder liturgie.  Ons stuur ook ’n SMS met die skakel aan op Sondagoggend.  Baie dankie aan Bernice, Johan, Estelle, Betsie, Lize, Landi en Cora-Mari vir die musiek, saamstel en uitstuur van die boodskap.

Die Bybelgedeelte is Matteus 25: 14 - 30. Lees ook Van Wyk Louw se gedig hierbo as jy wil. Die tema is: ‘Vyf vrae wat my vry laat bly’. Belangrike regstelling: Ds André verwys aan die begin na Aristoteles maar dit moet Sokrates wees.

 

 

GESONDE GELOOF EN COVID-19- GESPREKKE MET ONS JONGMENSE

 

Ds. Bernice stuur ’n kort video-boodskap vir ons jongmense n.a.v. Romeine 12:9-21 en Karen Zoid se lied: “As musiek begin speel.” In hierdie lied gee Karen twee stukkies kosbare raad aan haar seun oor die waarde van omgee vir jouself, ander en die lewe. Verantwoordelikheid is om règtig om te gee. Volg die skakel: https://youtu.be/zSOrMX8E97w

 

 
 
 
 ..................................................................................................................................................................

GEMEENTEOORSIG

Waterkloof-gemeente is vanjaar 61 jaar oud en ons het tans ongeveer 1 250 lidmate en kinders.  Die gemeente se tradisionele woongebiede is Nieuw Muckleneuk, Waterkloofrif en Waterkloof maar talle van ons lidmate kom van elders – sover as Tiegerpoort en Irene.

Waterkloof is ‘n geloofsgemeenskap binne die NG Kerkfamilie en is in die Ring van Pretoria-Oos saam met die gemeentes Groenkloof, Waterkloofrif, Monumentpark, Monumentpark-Wes en Pretoria-Oos.

Vir Waterkloof-gemeente is dit baie belangrik om ‘n warm, gesellige en ontspanne atmosfeer te kan skep waarin almal welkom en tuis kan voel.

Ons geloofsdenke staan nie ontdekkinge en ontwikkelinge van die Bybelwetenskappe en Natuurwetenskappe teen nie maar verwelkom dit.  God is immers groter as ons huidige verstaanspatrone.

Ons geloofsuitlewing is meer volgens die Gereformeerd-mistieke patroon as byvoorbeeld volgens die Charismaties-emosionele patroon.   Daarom sing ons meestal uit die skatkis van klassieke kerkliedere met orrel en ander instrumente.  (Sien meer hieroor in Ons Kernwaardes)

Spesiale Geleenthede

Spesiale geleenthede

COVID-19 HULPFONDS Die Dagbestuur het besluit om ‘n Covid-19 hulpfonds te stig waar gemeentelede bydraes kan maak om beide mens en...

Read more

Hierdie week se Gemeentebrief

Gemeentebrief

Gemeentebrief: 3 Julie 2020 Liewe Lidmaat GEDAGTE VIR DIE WEEK DIT IS NOU DIE 99 STE DAG VAN INPERKING. DIE VIRUS VERSPREI NOU...

Read more

Hierdie week se Bulletin

Hierdie week se Liturgie

Liturgie

Sondag 5 Julie 2020 erediens.

Read more

Boodskappe en bybelstudies

Boodskappe en bybelstudies

Om met die here se seën te lewe 11 Augustus 2019 Misterie van die koninkryk 21 Julie 2019 Om met God te...

Read more

Dankoffermaand

Dankoffermaand

Dankoffermaandbrief Debietorder

Read more