Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Kontak Besonderhede

ADRES
353 Deystraat,
Nieuw Muckleneuk
(oorkant Anton v Wouw Laerskool)

POSADRES
Posbus 2492
Brooklyn Square
0075

EREDIENSTE SONDAE

Klassieke diens:  09:00
Kindergroepe*
 09:15
Aanddiens:*  18:00
Tienergroepe en Belydenisklas:*
Net na aanddiens
 
*Slegs in skoolkwartaal  

KERKKANTOOR
353 Deystraat

Nieuw Muckleneuk
ngkwater@yebo.co.za
ngwaterkloof@gmail.com
012 460 3913

PERSONEEL
Leraars

André van Niekerk
Rotsvygielaan 295
La Montagne
andrevn295@gmail.com
072 317 0408

Bernice Serfontein
bernice.serfontein@gmail.com
083 417 5133

Gemeente organiseerder
Hannatjie Venter
ngkwateradmin@yebo.co.za
012 460 3913

Sekretaresse
Estelle van der Vyver
ngkwater@yebo.co.za
Tel: 012 460 3913

Orrelis
Betsie Schaap

082 774 9376

Koster
Jabu Mtau

064 700 7004

Kerkraad voorsitter
Stephan Barac
082 554 8941

Onder-voorsitter
Maarten van Hoven
083 412 7885

WELKOM BY WATERKLOOFKERK SE WEBBLAD

LW Geen bespreking vir eredienste nodig nie.  Ons sit op veilige afstand met maskers op galery, in moederskamer en erediensruimte. Daar is ook ’n luidspreker buite vir ouers met besige kinders.

 

Sondag 16 Mei 2021

09:00 Erediens in kerk o.l.v. ds André

Elektronies: Klik hier vir  Sondag 16 Mei 2021 se boodskap. Ons stuur ook ’n SMS met die skakel aan op Sondagoggend. 

 

Voed jou gemoed: 
Sit in mekaar se stilte 23 deur François Wessels.  Klik hier vir die boodskap.
 

Dagstukkies - Ons stuur op Dinsdae-middae aan almal op ons lys dagstukkies wat deur die digter-dominee Carel Anthonissen van Stellenbosch geskryf word. Hierdie week is Carel met vakansie en André sal instaan. Indien jy dit wil ontvang /nie wil ontvang nie stuur gerus vir ons of Estelle ’n briefie om dit te vra/te stop.

.................................................................................................................................................................

GEMEENTEOORSIG

Waterkloof-gemeente is vanjaar 63 jaar oud en ons het tans ongeveer 1 195 lidmate en kinders.  Die gemeente se tradisionele woongebiede is Nieuw Muckleneuk, Waterkloofrif en Waterkloof maar talle van ons lidmate kom van elders – sover as Tiegerpoort en Irene.

Waterkloof is ‘n geloofsgemeenskap binne die NG Kerkfamilie en is in die Ring van Pretoria-Oos saam met die gemeentes Groenkloof, Waterkloofrif, Monumentpark, Monumentpark-Wes en Pretoria-Oos.

Vir Waterkloof-gemeente is dit baie belangrik om ‘n warm, gesellige en ontspanne atmosfeer te kan skep waarin almal welkom en tuis kan voel.

Ons geloofsdenke staan nie ontdekkinge en ontwikkelinge van die Bybelwetenskappe en Natuurwetenskappe teen nie maar verwelkom dit.  God is immers groter as ons huidige verstaanspatrone.

Ons geloofsuitlewing is meer volgens die Gereformeerd-mistieke patroon as byvoorbeeld volgens die Charismaties-emosionele patroon.   Daarom sing ons meestal uit die skatkis van klassieke kerkliedere met orrel en ander instrumente.  (Sien meer hieroor in Ons Kernwaardes)

Spesiale Geleenthede

Spesiale geleenthede

  PINKSTERFEES 23 MEI 2021 ■ Pinksterfees op Sondag 23 Mei 2021 om 09:00 in die kerk.

Read more

Hierdie week se Gemeentebrief

Gemeentebrief

Gemeentebrief 14 tot 21 Mei 2021

Read more

Hierdie week se Bulletin

Hierdie week se Liturgie

Liturgie

Erediens Sondag 16 Mei 2021

Read more

Boodskappe en bybelstudies

Boodskappe en bybelstudies

Ons geloof in God het met ons daaglikse werklikheid te doen Doopbakkies in kerk en saal

Read more

Dankoffermaand

Dankoffermaand

Tiende dankofferbrief Debietorder

Read more