Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Kontak Besonderhede

ADRES
353 Deystraat,
Nieuw Muckleneuk
(oorkant Anton v Wouw Laerskool)

POSADRES
Posbus 2492
Brooklyn Square
0075

EREDIENSTE SONDAE

Klassieke diens:  09:00
Kindergroepe*
 09:15
Aanddiens:*  18:00
Tienergroepe en Belydenisklas:*
Net na aanddiens
 
*Slegs in skoolkwartaal  

KERKKANTOOR
353 Deystraat

Nieuw Muckleneuk
ngkwater@yebo.co.za
ngwaterkloof@gmail.com
012 460 3913 tydelik buitewerking
078 194 0220

PERSONEEL
Leraars

André van Niekerk
Rotsvygielaan 295
La Montagne
andrevn295@gmail.com
072 317 0408

Bernice Serfontein
bernice.serfontein@gmail.com
083 417 5133

Gemeente organiseerder
Hannatjie Venter
ngkwateradmin@yebo.co.za
012 460 3913 tydelik buitewerking
082 811 5997

Sekretaresse
Estelle van der Vyver
ngkwater@yebo.co.za
Tel: 012 460 3913 tydelik buitewerking
078 194 0220

Orrelis
Betsie Schaap

082 774 9376

Koster
Jabu Mtau

064 700 7004

Kerkraad voorsitter
Stephan Barac
082 554 8941

Onder-voorsitter
Maarten van Hoven
083 412 7885

WELKOM BY WATERKLOOFKERK SE WEBBLAD

Elektronies: Erediens 29 November 2020 olv ds. Bernice is op YouTube beskikbaar. Dis ongeveer dieselfde boodskap as die boodskap van 09:00 in die kerkgebou.

Klik hier vir die boodskap op YouTube of kyk onder liturgie.  Ons stuur ook ’n SMS met die skakel aan op Sondagoggend.  Baie dankie aan Johan, Estelle, Betsie, Lize, Landi en Cora-Mari vir die musiek, saamstel en uitstuur van die boodskap.

18:00 Kerssangdiens in samewerking met Groenkloof gemeente.  Dit vind plaas in Waterkloof se saal a.g.v. die reën. Bring asb ouer mense saam en neem hulle veilig terug! Bring ’n piekniekmandjie saam en kom geniet wonderlike Kersmusiek.

Huisgeloof:  Reis die volgende 4 weke van Advent saam met ’n gesprekskaart vir elke week. Klik hier vir die gespreksdokumnet. Maak vir julle ’n Adventskrans deur takkies, met blare aan, te vorm in ’n sirkel. Sit vyf kersies in julle krans; 4 om die krans en ’n wit Christus kers in die middel. Steek elke week die gepaste kers aan terwyl julle die gesprekskaart hanteer. Hier is die volgorde en kleure vir die kerse:
  1. Hoop (pers/blou) Vrede (pers/blou)
  2. Vreugde (pienk) Liefde (pers/blou)
  3. Christusker
  4. Liefde (pers/blou)
  5. Christuskers
.................................................................................................................................................................

GEMEENTEOORSIG

Waterkloof-gemeente is vanjaar 63 jaar oud en ons het tans ongeveer 1 195 lidmate en kinders.  Die gemeente se tradisionele woongebiede is Nieuw Muckleneuk, Waterkloofrif en Waterkloof maar talle van ons lidmate kom van elders – sover as Tiegerpoort en Irene.

Waterkloof is ‘n geloofsgemeenskap binne die NG Kerkfamilie en is in die Ring van Pretoria-Oos saam met die gemeentes Groenkloof, Waterkloofrif, Monumentpark, Monumentpark-Wes en Pretoria-Oos.

Vir Waterkloof-gemeente is dit baie belangrik om ‘n warm, gesellige en ontspanne atmosfeer te kan skep waarin almal welkom en tuis kan voel.

Ons geloofsdenke staan nie ontdekkinge en ontwikkelinge van die Bybelwetenskappe en Natuurwetenskappe teen nie maar verwelkom dit.  God is immers groter as ons huidige verstaanspatrone.

Ons geloofsuitlewing is meer volgens die Gereformeerd-mistieke patroon as byvoorbeeld volgens die Charismaties-emosionele patroon.   Daarom sing ons meestal uit die skatkis van klassieke kerkliedere met orrel en ander instrumente.  (Sien meer hieroor in Ons Kernwaardes)

Spesiale Geleenthede

Spesiale geleenthede

KERSSANGDIENS 18:00 Kerssangdiens in samewerking met Groenkloof gemeente.  Dit vind plaas in Waterkloof se saal. Bring asb ouer mense saam...

Read more

Hierdie week se Gemeentebrief

Gemeentebrief

Gemeentebrief 27 November tot 4 Desember 2020  

Read more

Hierdie week se Bulletin

Hierdie week se Liturgie

Liturgie

Sondag 29 November 2020 erediens

Read more

Boodskappe en bybelstudies

Boodskappe en bybelstudies

Ons geloof in God het met ons daaglikse werklikheid te doen Doopbakkies in kerk en saal

Read more

Dankoffermaand

Dankoffermaand

Tiende dankofferbrief Debietorder

Read more