Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Kontak Besonderhede

ADRES
353 Deystraat,
Nieuw Muckleneuk
(oorkant Anton v Wouw Laerskool)

POSADRES
Posbus 2492
Brooklyn Square
0075

EREDIENSTE SONDAE

Klassieke diens:  09:00
Gesinsdiens:*
 09:00
Kindergroepe:*

ongeveer
10:00
Aanddiens:*  18:00
Tienergroepe en Belydenisklas:*
Net na aanddiens
 
*Slegs in skoolkwartaal  

KERKKANTOOR
353 Deystraat
Nieuw Muckleneuk
ngkwater@yebo.co.za
012 460 3913

PERSONEEL
Leraars

André van Niekerk
Rotsvygielaan 295
La Montagne
072 317 0408

Bernice Serfontein
083 417 5133

Dienste by aftreeoorde
Willie Botha
082 573 2690

Gemeente organiseerder
Hannatjie Venter
082 811 5997

Sekretaresse
Estelle van der Vyver
ngkwater@yebo.co.za
Tel: 012 460 3913

Gesinsdiens
Harm Kelderman
084 584 5298

Orrelis
Betsie Schaap

082 774 9376

Koster
Jabu Mtau

064 700 7004

Kerkraad voorsitter
Stephan Barac
082 554 8941

Onder-voorsitter
Maarten van Hoven
083 412 7885

Gemeentebrief: 3 Julie 2020

Liewe Lidmaat

GEDAGTE VIR DIE WEEK

DIT IS NOU DIE 99 STE DAG VAN INPERKING. DIE VIRUS VERSPREI NOU IN ONS PROVINSIE VINNIG EN LONGINFEKSIES VOLG. WEES ASSEBLIEF HIERDIE WEEK BUITENGEWOON VERSIGTIG, VERMY OM UIT TE GAAN EN VERMINDER JOU KONTAK MET ANDER OPTIMAAL…

 • Laat jou bediende by jou bly of stuur haar/hom nou huistoe Taxi’s en busse is uiters gevaarlik om heen en weer te reis.
 • Laat kos aflewer en spuit die pakkies voor jy dit uitpak.
 • Bel leraars vir gesels of hulp met aankope, huisarts toe gaan, ens.

 

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Gedagte vir die week:

Diegene wat getrou ons Dagstukkies, wat deur Carel Anthonissen geskryf word, lees, sal onthou dat daar in dié week twee gedigte van N.P. Van Wyk Louw aangehaal is.

 

Een hiervan was uit: Groot Ode

 

Ons s'n is dit: bestáán (hoe klein ook), bly bestaan

met: juistheid; bietjie trots; en heelwat liefde;

en eindelose vergifnis vir áls:

niemand tref dit móói met die heelal nie;

eintlik moet ons leer ironies lewe:

én: binne ironie nog liefde hou.

 

N.P. van Wyk Louw - Tristia

 

Agtergrond vir jonger lidmate

Van Wyk Louw, een van ons grootste denkers en digters, is op 18 Junie alreeds 50 jaar oorlede. Geen kabinetsminister van die destydse Nasionale Party-regering het Van Wyk Louw se begrafnis eens bygewoon nie (Hermann Giliomee (2003) The Afrikaners – Biography of a People). Die rede was waarskynlik dat Van Wyk Louw soos ook Anton Rupert, Danie Craven, Albert Geyser, Schalk Pienaar, Beyers Naude en vele andere Afrikaner-denkers in onguns by die regeerders verval het.

Vier jaar tevore, tydens die Republiekdagvieringe van 31 Mei 1966, het Eerste Minister Hendrik Verwoerd selfs vir Van Wyk Louw, in sy feestoespraak aangeval! Van Wyk Louw was ‘n voorstander van nasionalisme maar is bekend vir sy kritiese lojaliteit, sy aandrang op ‘voortbestaan in geregtigheid’ asook sy pleidooie vir voortgaande gesprek en oop denke (bv. in Liberale nasionalisme (1958)).

Min van ons jonger lidmate besef hoe kompleks sake destyds ook maar was. Die NG Kerk se sinodes het inderdaad vir Apartheid in die dertigerjare gevra maar dit was sg. ‘vertikale’ apartheid d.w.s. ons gun ander dieselfde moontlikhede om apart te ontwikkel. Dit is aanvanklik onderskei van ‘horisontale’ apartheid d.w.s. swart is ‘onder’ en wit is ‘bo’.

Na Van Wyk Louw se dood in 1970 vloei die ‘geregtigheidstroom’ in Afrikaner oorlewingsdenke nouliks verder en bly slegs die ‘onbuigsame apartheidstroom’ volgens Giliomee oor. Dié kritiek vanuit Afrikaanse sakeondernemings, kerklike omgewings, sportinstansies en veral die letterkunde was vorentoe minder lojaal en simpatiek met die Afrikanernasionalisme wat oor ‘n lang en swaar tyd deur onreg, oorloë en ontberinge in bv. die konsentrasiekamp gevorm is.

BOODSKAP SONDAG 5 JULIE 2020

Daar sal nie ‘n byeenkoms op Sondagoggend om 9:00 meer wees nie maar ons stuur steeds die elektroniese boodskap en sal die week ‘n pakkie met boodskappe aflaai by lidmate sonder internet-geriewe.

Die skerp toename van infeksies is nou in ons provinsie en ook in ons stad. Dit word ook gereflekteer in die min mense wat nou steeds graag ‘n byeenkoms wou hê om die eensaamheid te breek en saam te kan bid.

Ons sal die omstandighede goed dophou en die ad hoc-diensgroep, Dagbestuur en Kerkraad sal dalk weer byeenkomste oor ongeveer 4 - 6 weke oorweeg mits die infeksie-toestande weer afneem.

Daar is stemme wat vra dat ons nou eers weer teruggaan na ‘Fase vier’ van die inperking. Hoewel nog nie so gewettig nie gaan baie dit in praktyk eers so doen en selfs ‘Fase vyf’ toepas. Intussen dink ons aan almal wat nie die sekuriteit van tuisbly het nie maar diens moet verrig by hospitale, polisiestasies, winkels, fabrieke, labotoria en skole.

Sondag 5 Julie 2020 se boodskap onder leiding van ds. André is op Youtube beskikbaar.  Klik hier https://youtu.be/tmxVT3Rl_zs of besoek ons webblad www.waterkloofkerk.co.za. en kyk onder liturgie.  Ons stuur ook ’n SMS met die skakel aan op Sondagoggend.  Baie dankie aan Bernice, Johan, Estelle, Betsie, Lize, Landi en Cora-Mari vir die musiek, saamstel en uitstuur van die boodskap.

Die Bybelgedeelte is Matteus 25: 14 - 30. Lees ook Van Wyk Louw se gedig hierbo as jy wil. Die tema is: ‘Vyf vrae wat my vry laat bly’. Belangrike regstelling: Ds André verwys aan die begin na Aristoteles maar dit moet Sokrates wees.

 

 

GESONDE GELOOF EN COVID-19- GESPREKKE MET ONS JONGMENSE

 

Ds. Bernice stuur ’n kort video-boodskap vir ons jongmense n.a.v. Romeine 12:9-21 en Karen Zoid se lied: “As musiek begin speel.” In hierdie lied gee Karen twee stukkies kosbare raad aan haar seun oor die waarde van omgee vir jouself, ander en die lewe. Verantwoordelikheid is om règtig om te gee. Volg die skakel: https://youtu.be/zSOrMX8E97w

 

 

VERLOF

Ds. Bernice is met verlof vanaf 6 tot 12 Julie 2020.  Skakel asb. in die tyd vir ds. André indien jy ’n leraar benodig.

 

 

BAIE DANKIE!

Hoedspruit Endangered Species Centre spreek hulle dank uit vir die donasie wat hulle van Waterkloofkerk ontvang het vir die aankoop van kos vir hulle werkers tydens die Covid-19 pandemie. Hierdie sentrum waar van ons lidmate betrokke is, is sedert die inperking sonder inkomste van buitelandse toeriste. Hulle vervul ‘n belangrike rol in die bewaring van ons plant- en dierelewe in die Laeveld. Met julle bydraes kon ons 45 behoeftige gesinne wie se ouers daar werk van kospakkies voorsien.

 

  

 

COVID-19 HULPFONDS

Die Dagbestuur het besluit om ‘n Covid-19 hulpfonds te stig waar gemeentelede bydraes kan maak om beide mens en dier in nood te ondersteun. Baie dankie vir die ruim bydraes wat u sover gemaak het. Betalings is reeds aan toepaslike projekte, instansies of individue betaal om onmiddellike nood te verlig.

 

Dagbestuur het goedgekeur dat ons ook fondse beskikbaar stel waar gemeentelede a.g.v. die gevolge van die Covid-pandemie nie in staat is om voedsel aan te skaf nie. Ons wil u graag uitnooi om die kerkkantoor of enige van die leraars te kontak as u persoonlik of weet van gemeentelede wat in so ‘n situasie verkeer. Ons sal dan aan u ‘n koepon beskikbaar stel by een van die supermarkte om die nodige voorrade aan te skaf.

  

Hoe kan u bydra:

Deur ‘n inbetaling in die Gemeente se bankrekening te maak d.m.v. ‘n elektroniese oorbetaling (EFT).  Merk u betaling Covid-19 Hulpfonds.

U kan ook van SnapScan gebruik maak (met laasgenoemde moet u asb. ‘n e-pos of ‘n sms of ‘n stemboodskap aan die Kerkkantoor stuur met die detail sodat ons dit in die Covid-19 Hulpfonds kan toewys).

 

Hoeveel kan u bydra:

U kan enige bedrag bydra. Elke bietjie help.

 

DAGSTUKKIES

Ons stuur  Maandagoggende die week se dagstukkie vir almal op ons lys. Indien jy dit nie gebruik nie laat weet asb. vir Estelle. Gee asb. terugvoer hoe u dit ervaar. Dit sal die skrywer kan help.

 

Bernice en André

 

LIEF EN LEED

Verjaarsdae Sondag 28 Junie: Franchelle Farre; Landi Hager (Ariesst); Marion van Hoven (Doradost); Johan Visagie (Milnerst).

 

Ongesteld: Johan Dill (1 Militêr); Mietze Dill (GL); Helen Olckers (Lucky Bean Crescent);(ek was by haar die week hulle is ok); Johan en Ina Nell (Argo Place); Blackie Swart (Oostvallei); Ita Pretorius se broer in Welkom oorlede

 

Ons dink aan lidmate en hulle families/ naastes wat positief getoets is vir Covid-19. Ons het tans nog net een anonieme lidmaat wat Covid-19 positief is maar familie en kenisse van lidmate is wel positief getoets.

 

 

 

 

BEHOEFTIGE KINDERS EN GESINNE

 

‘Liewe Gemeente

 

Wanneer jou gemeente jou mense word, voel jy veilig….bevoorreg om te kan behoort!

 

Ek staan  voor julle met soveel dank, vir elke liewe bydrae wat ons ontvang het vir die behoeftige gesinne en hulle diere.  Ons dink soms dat ons weet wat BEHOEFTIG beteken -maar ons weet nie werklik nie.  Dis eers as jy die verwese uitdrukking op die gesiggies sien, die diep spore van kommer, uitgekerf waar daar eintlik lagplooie hoort, eers dan besef jy dat ons self baie het om voor dankbaar te wees.

 

Daar is ‘n geweldige nood en diepe afhanklikheid - wat ons aanspoor om nie moed op te gee met hierdie projek nie.

 

Geloof in aksie maak die Liewe Vader se Woord oop vir ons harte.  Dit maak ons weerloos voor Hom.

 

By Ons Vader is daar nie ‘n groot en ‘n klein gee nie...so elke krieseltjie help.

In hierdie klein projek van gesinne is die gee van HOOP meer as die van 'n maaltyd. Wanneer kinders se magies vol is en hulle ogies blink, vervul dit ‘n mens met dankbaarheid en nederigheid.

 

Tydens die projek het ek geleer dat die lewe in ‘n oogwink kan verander… en dat omgee verder strek as my arms.

 

Baie dankie vir elkeen se bydrae sonder voorbehoud.  Deur ons werke word ons God se hande.

 

Dankie

Charmaine

Voedseltrein’

 

Daar is ’n klompie kinders en gesinne wat afhanklik is van Laerskool Anton van Wouw vir kos en basiese behoeftes. Charmaine Krüger, het die nood geïdentifiseer en poog om in hierdie tyd daardie 12 gesinne te voorsien van basiese kos, behoeftes en die nodige medisyne en aanvullings. Indien u ’n bydrae kan lewer, kontak gerus vir Charmaine by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 082 631 3664.

 

KERKRAADSBESLUIT OOR VLAK 3 GELOOFSBYEENKOMSTE-VERGUNNINGS WAT ONS LAASWEEK GESTUUR HET, VERVAL EERS.

 

Ons doen egter steeds ‘n beroep op almal om die volgende te doen:

 • Persone ouer as 60 jaar en alle persone met een of ander liggaamlike swakheid word deur medici en ander viruskenners gewaarsku om hulleself so veel as moontlik eenkant te hou.

 

 • Ons is egter almal sosiale wesens en kan nouliks onbepaald geïsoleerd van mekaar lewe sonder om angs en ander soort kwale op te doen. Vir die volgende weke moet ons egter probeer tuisbly. Bel asseblief gereeld mense -- ook die dominees -- as jy wil. Indien jy ander mense wel moes sien: was jou hande daarna en moenie aan jou gesig of aan oppervlaktes soos toonbanke vat nie!

 

 • Versorg jouself /julleself fisies goed (bv. voedingsryke kos, genoeg vloeistof, genoeg Vitamiene C en D*, genoeg zinkaanvulling*, versigtig vir alkohol en pille ens.) maar wees ook psigies waaksamer as voorheen s (deur bv. by ‘n dagritme te hou, na goeie musiek te luister, geselsprogramme van bv. RSG in die agtergrond te hê, iets soos ‘n potplant te versorg of om water vir tuinvoëls te gee, ander mense gereeld te bel, gereeld briewe/e-posse of dagboek te skrywe). Beide die fisiese- én psigiese versorging maak ons immuunstelsel sterker.

 

 • Moet asseblief nie huiwer om ons leraars te bel en oor enigiets met hulle te gesels of selfs ‘n afspraak te maak nie. Ons lewe immers in buitengewone tye en ons lewens is drasties ontwrig. Ons hoef nie ‘n masker van dapperheid of “Ek is reg” as jy nie is nie op te sit nie!

 

 • Ons nooi almal om waar hulle is elke dag om 12:00 – wanneer ons kerkklokke lui – ’n paar oomblikke voor die Here stil te word en vir wysheid, moed en die leiers van die regering, maatskappye, onderwys, mediese personeel en hulporganisasies te bid.

 

 • Spesiale geleenthede, soos begrafnisse sal steeds in oorleg met die Leraars en Dagbestuur bespreek kan word.

 

 • Die kerkkantoor en ander fasiliteite bly ongelukkig gesluit. Estelle en Hannatjie is egter beskikbaar soos volg:
 • Estelle 078 194 0220 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Hannatjie 082 811 5997 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 • Die leraars is beskikbaar soos volg:

          - Ds. André 072 317 0408 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          - Ds. Bernice 083 417 5133 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Ds. Bernice is van 6  - 12 Julie met verlof, skakel ds. André)

Die leraars kan in Fase 3 (m.a.w. vanaf Maandag 1 Junie) lidmate met enige sake en mits alle veiligheidmaatreëls getrou nagekom word, per afspraak by die kerkkantoor ontvang. Indien u angs ervaar, neerslagtig raak of nie kan slaap nie kontak asseblief ‘n sielkundige of maak dadelik ‘n afspraak om met een van ons te gesels.

 

 • Ons kan ook steeds reël dat u die gemeentetuin en in besonder die herinneringsmuur in veiligheid kan besoek.

 

 • Kontaknommers vir Kerkraad verteenwoordigers

- Stephan Barac (Voorsitter Kerkraad) 082 554 8941

- Maarten van Hoven (Ondervoorsitter Kerkraad) 083 412 7885.

 

 

KOSAFLEWERING

Vir diegene wat verkies om koswinkels in hierdie tye te vermy en eerder aflewerings tuis te kry, kontak gerus Fresh Start Produce.

 

Hulle lewer suiwelprodukte, brood, vrugte, groente en ander noodsaaklikhede op bestelling af. Ons area se afleweringsdag is op ‘n Donderdag. Bestellings moet teen omtrent Dinsdag geplaas word daarvoor. Gratis aflewering vir bestellings oor R250, andersins R70 afleweringsfooi.

 

Besoek gerus hulle webtuiste vir meer inligting.  Klik hier vir die webtuiste of kontak hulle by selfoonnommer 082 215 7267 vir ’n bestelling.

 

DANKOFFERS EN BYDRAES

Alhoewel ons tog sekere besparings kan bewerkstellig gaan die meeste van die gemeente se normale maandelikse uitgawes steeds voort.

Die werklikheid is egter dat ons reeds sedert einde Maart die erediens dankoffers verbeur het. Ons jaarlikse wynveiling wat beplan was vir 5 Junie is ook gekanselleer (of hopelik net uitgestel) wat tot gevolg het dat ons ‘n begrote R140 000 inkomste in Junie ook gaan verbeur. Dit beteken dat ons binnekort finansiële tekorte kan begin ervaar.

 

Dagbestuur wil dus ‘n beroep doen dat u asseblief, sover dit moontlik is, moet voortgaan om maandelikse bydraes en erediens offergawes per EFT, Snapscan of debietorders te maak en om te oorweeg om u bydraes te verhoog waar moontlik.  Dankie vir u voortgesette bydraes enbaie dankie ook vir diegene wat hulle bydraes verhoog het. Ons waardeer dit baie!

Gemeente se bankbesonderhede:

NG Kerk Waterkloof

ABSA Brooklyn Mall Takkode 33-53-45

Lopende rekening 1500 580 077

 

KOMMUNIKASIE

 • Kyk asseblief gereeld na jou foon (SMS`e), jou epos en ook die webblad (http://www.waterkloofkerk.co.za/)
 • Alle nuus, opdaterings en reëlings sal op hierdie platforms gedeel word.

 

SNAPSCAN

   

Ons beskik oor SnapScan.  U kan die toepassing op u selfoon aflaai en dan u offergawes of maandelikse bydraes met SnapScan aan die gemeente oordra. U kan ook allerlei ander betalings (bv. winkels en markte) so kontantloos en veiliger doen. 

 

DEBIETORDER

Indien u graag u dankoffer per debietorder aan die kerk wil gee of wil verhoog, klik hier vir ‘n debietordervorm.

 

Besoek gerus hulle webtuiste vir meer inligting –  https://freshstarthome.co.za/home/

of kontak hulle by selfoonnommer 082 215 7267 vir ’n bestelling.

 

SPESIALE UITGAWE: E-KOERANT (KERKBODE)

Die webskakel hieronder neem jou na die “e-koerant”. Dit wil sê die digitale weergawe van die gedrukte koerant. Klik hier en lees: https://kerkbode.christians.co.za/e-koerant/

 

LIG TYDSKRIF

A.g.v. die inperking kan die LiG tydskrif nie gedruk en afgelewer word nie.  Indien u belangstel om die LiG tydskrif te lees kan u hier klik www.lig.co.za om die LiG te lees.

 

IETS VIR DIE NATUURLIEFHEBBERS

Gedurende die afsonderingtydperk bied die Kruger Nasionale Park twee wildritte om 05:00 - 08:30 en 15:30 - 18:30 op YouTube aan.  Kliek hier  https://www.youtube.com/channel/UCV6HJBZD_hZcIX9JVJ3dCXQ/videos?app=desktop om saam op die wildritte te gaan.

 

HELP ONS OM AL ONS MENSE TE BEREIK

Stuur asseblief (a) name van lidmate wat ongesteld is OF HULP VAN ENIGE AARD BENODIG; (b) kommentaar oor hierdie brief en (c) e-posadresse (bv. u man/ vrou/kind/lidmaat oorsee) waarheen ons die brief kan stuur. U kan hierop net “reply”.

 

Bel asb. enigiemand wat alleen is in hierdie tyd.

 

 

Leef veilig en in vrede – Estelle van der Vyver

 

 

 

Spesiale Geleenthede

Spesiale geleenthede

COVID-19 HULPFONDS Die Dagbestuur het besluit om ‘n Covid-19 hulpfonds te stig waar gemeentelede bydraes kan maak om beide mens en...

Read more

Hierdie week se Gemeentebrief

Gemeentebrief

Gemeentebrief: 3 Julie 2020 Liewe Lidmaat GEDAGTE VIR DIE WEEK DIT IS NOU DIE 99 STE DAG VAN INPERKING. DIE VIRUS VERSPREI NOU...

Read more

Hierdie week se Bulletin

Hierdie week se Liturgie

Liturgie

Sondag 5 Julie 2020 erediens.

Read more

Boodskappe en bybelstudies

Boodskappe en bybelstudies

Om met die here se seën te lewe 11 Augustus 2019 Misterie van die koninkryk 21 Julie 2019 Om met God te...

Read more

Dankoffermaand

Dankoffermaand

Dankoffermaandbrief Debietorder

Read more