Kontak Besonderhede

ADRES
353 Deystraat,
Nieuw Muckleneuk
(oorkant Anton v Wouw Laerskool)

POSADRES
Posbus 2492
Brooklyn Square
0075

 

EREDIENSTE SONDAE

Klassieke diens:  09:00
Gesinsdiens:*
 09:00
Kindergroepe:*

ongeveer
10:00
Aanddiens:*  18:00
Tienergroepe en Belydenisklas:*
Net na aanddiens
 
*Slegs in skoolkwartaal  

 

KERKKANTOOR
353 Deystraat
Nieuw Muckleneuk
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
012 460 3913

 

PERSONEEL
Leraars

André van Niekerk
Rotsvygielaan 295
La Montagne
072 317 0408

Bernice Serfontein
083 417 5133

Dienste by aftreeoorde
Willie Botha
082 573 2690

Gemeente organiseerder
Hannatjie Venter
082 811 5997


Sekretaresse
Estelle van der Vyver
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 012 460 3913

Gesinsdiens
Harm Kelderman
084 584 5298

Orrelis
Betsie Schaap

082 774 9376

Koster
Jabu Mtau

064 700 7004

Kerkraad voorsitter
Stephan Barac
082 554 8941

Onder-voorsitter
Maarten van Hoven
083 412 7885

Gemeentebrief: 16 Augustus 2019

Liewe Lidmaat

 

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Geloof kan nie gedefinieer  word nie. Dit is 'n geskenk van God, waarvoor ek net kan sê dat dit my vermoë gee om God agter alles te sien en my met die verwondering van 'n kind te vul. - Oswald Chambers (Dankie aan Tannie Lizette Pistorius)

 

EREDIENSTE

09:00  Nagmaaldiens o.l.v. ds. Bernice

Ds. Bernice het gister verjaar.  Llewellyn Crewe-Brown verlaat ons gemeente.  Ons nooi almal vir ’n koppie tee, koffie of ’n glasie wyn en verversings na afloop van die erediens.

Musiek:  Betsie Schaap

Tee:  Baie dankie aan Anél Snyman, Ina van Vuuren en Annie Liebenberg

Blomme:  Baie dankie aan Emmie Fourie

09:00  Gesinsdiens met nagmaal in saal o.l.v. ds. Harm

10:00  Kindergroepe

17:40  Ons drink koffie, tee of warm sjokolade op die stoep

18:00  Aanddiens met nagmaal in kerk o.l.v. ds. André. Geloof kwadreer jou lewe sê die Josef-verhaal (Genesis 45). Ons nooi alle ouers, lidmate en besoekers uit om die aanddiens by te woon.  Tienergroepe net hierna.

 

Daar sal op Sondag 18 en 25 Augustus 2019 na afloop van die oggenddienste van Ouma Rooi van Ermelo se bekroonde koeksisters verkoop word.

 

Potjiekoskaartjies is na afloop van die oggenddienste op 18 en 25 Augustus 2019 by die teedrink beskikbaar.

 

NGK WATERKLOOF DRINK SAAM KOFFIE VOOR DIE AANDDIENS

 

 

Kom drink ’n koppie koffie, tee of warm sjokolade vanaf 17:40 Sondae voor die aanddiens. Op die manier wil ons graag ’n gemaklike ruimte skep vir oud en jonk om lekker te kuier en mekaar beter te leer ken. Nooi gerus iemand saam. Sien jou daar!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNAPSCAN

   

 

Ons beskik oor SnapScan.  U kan die toepassing op u selfoon aflaai en dan gedurende die erediens u offergawes of maandelikse bydraes met SnapScan aan die gemeente oordra. U kan ook allerlei ander betalings (bv. winkels en markte) so kontantloos en veiliger doen. 

 

BESONDERE GELEENTHEDE

              

 

• Op Vrydag 23 Augustus 2019 (en nie Vrydag 30 Augustus soos op die almanak nie) hou ons ’n nagmark as deel van ons Kuierkermis.  Kom kuier as gesin rondom vure en heerlike musiek vanaf 17:30.  Almal is hartlik welkom! Kerrie-en-rys, braaibroodjies, worsies op ’n stokkie, doughnuts, koffie, tee, koeldrank en wyn is beskikbaar.

 

• Op Saterdag 31 Augustus 2019 vanaf 09:00 vind ons jaarlikse kermis plaas.

Indien u van die volgende bestanddele kan skenk sal ons dit baie waardeer:  Kondensmelk, langlewe melk en eiers.  Skenkings kan gedurende die week by die kerkkantoor afgegee word of Sondae in die kombuis gelaat word.  Baie, baie dankie vir al die wonderlike skenkings wat ons reeds ontvang het.

• Dit sal waardeer word as u wyn kan skenk vir ons wyntafel.  Kontak Greta Kok 0836753475 of Koos Engelbrecht 0828735530 indien jy kan help.

• Ons benodig vulsels soos bv. botter, kaas, konfyt, stroop en enige ander sout of soet vulsel vir die roosterkoek.  Indien jy kan help kontak Lucia 083 404 7843 of Johan 0839614429

• U kan nou reeds boeke, CD’s en DVD’s skenk vir ons boeketafel.

• Ons soek vrywilligers om te help met potjiekos en pannekoek bak.  Indien jy kan help kontak die kerkkantoor 012 460 3913 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

• By die Kuierkermis is daar geen plastieksakke beskikbaar nie, maar net ons seilsakkies.

 

GELOOFSGESPREK

Gesprekgroep op Woensdag 21 Augustus 2019 om 09:00 in die kapel.  “Die vermyding van lyding lei dikwels tot groter lyding!”

 

EREDIENSTE BY AFTREEOORDE

Huis Piek:  Op Woensdag 21 Augustus 2019 om 10:00 o.l.v. ds. Rue Hopley van die Ned. Herv. Kerk Pretoria-Oos.

 

OGGENDBYEENKOMS

Op Donderdag 22 Augustus 2019 om 10:00 – 11:00 vind ons oggendbyeenkoms plaas.  Prentjie en praatjies oor Italië en die Roomse kerk o.l.v. André van Niekerk.  Almal is baie welkom.  Kom kuier heerlik rondom ’n koppie tee, koffie en verversings.

 

WATERKLOOF, GEE OM!

Waterkloof NG Kerk wys dat ons omgee wat in die natuur gebeur, deur versigtig te dink oor die gebruik van plastiek. 

Die idee met hierdie sakkies is om dit te gebruik in ons inkopie lewe – dis baie prakties en vou op in ‘n beursievorm. By die Kuierkermis is daar geen plastieksakke beskikbaar nie, maar net hierdie seilsakkies. Die oseaan is vol tonne plastiek en ons maak net ‘n piepklein verskilletjie hierdeur. Die probleem is egter veel groter as net inkopiesakke, maar ons wil ons lidmate aanmoedig om self en ander van die probleem bewus te maak en kreatiewe oplossings saam te soek.

Die seilsakkies is Sondae na afloop van die oggenddiens asook in die week by die kerkkantoor te koop teen R30,00. Dis ons kerk se logo en wys dat ons Gemeente omgee vir die impak van plastiek op die natuur. 

Kom ons ondersteun die projek en wys dat Waterkloof omgee!

 

 

 

 

 

LIEF EN LEED

Ongesteld:  Koos du Toit (Northst); Esther Jonker (Hermanus); Noeleen Badenhorst (Waterkloof Palms);  Ann Robberts (Huis Herfsblaar); Ina Nell (Argo Place); Yvonne Meter (Larmenier);  Alet Venter (Augustalaan); Dawina Lemmer (Eridanusst)

 

 

 

ASBLIKKE OP GEMEENTE-TERREIN SE SYPAADJIES

Ons wil graag asblikke op die sypaadjies rondom die gemeente-terrein aanbring teen ’n koste van R1700,00 per asblik.  Die geleentheid is daar om u eie advertensie daarop te plaas as u bereid is om so ’n asblik te borg.

 

 

 

SEKURITEITSMAATREËLS

Om by die kleinhekkie (2) op die grasperk uit te gaan druk 2580.  Indien u nadat die hekke op ‘n Sondag gesluit is wil inkom, druk 150# op die sleutelbord by die kleinhekkie (2) vir Jabu of 151# vir Hannatjie.  Moet dit asb. met niemand deel nie.

 

LEES- EN SKRYFKLASSE

Donderdae vanaf 13:15 – 14:15:  Engelse lees- en skryfklasse.

Belangstellendes kontak die kerkkantoor 012 460 3913.

 

PROJEKTE

Herwinning:  Gee asb. u gebruikte bottels, plastiek (hard en sag), papier en blikkies by ons herwinningspunt (regs van gemeentehuis se motoringang) af. 

▪ Toiletpapier:  Pretoria Gemeente onderhou en bestuur ‘n kleuterskool en ‘n huis vir haweloses.  Hulle benodig 100 rolle toiletpapier per maand vir hulle toilette. Indien u kan help gee asb. by kerkkantoor af of plaas in rooi trollie in die ingangsportaal of in ’n houer in die saal.

Winterhoopveldtog: Die volgende kan geskenk word:  Klere, skoene, komberse, nie-bederfbare voedsel items.  Indien u kan help gee asb. by kerkkantoor af of plaas in rooi trollie in die ingangsportaal of in ’n houer in die saal.

 

 

 

 

LERAARS

  • Ds. Willie is met verlof tot 25 Augustus 2019.
  • Indien u ds. Bernice benodig, skakel haar 083 417 5133.
  • Indien u ds. André benodig, skakel hom 072 317 0408.

 

KERKKANTOOR

Die kantoor is elke weeksoggend oop van 08:30 tot 13:30.

Kontakbesonderhede 012 460 3913 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of gaan na www.waterkloofkerk.co.za  vir meer inligting.

Stuur kommentaar of skryf dit op die geel vormpie wat in die kerkbanke geplaas is. 

 

WEBBLAD

Besoek ons webblad www.waterkloofkerk.co.za.

Op versoek sal ons van die afgelope twee maande se boodskappe op die webblad plaas.

FACEBOOKBLAD

Ons beskik oor ‘n Facebookblad.  Om op hoogte te bly van al die kerkgebeure en foto’s, besoek “Waterkloof gemeente” op Facebook.

 

DEBIETORDER

Indien u graag u dankoffer per debietorder aan die kerk wil gee of wil verhoog, kliek hier vir ‘n debietordervorm.

 

BANKBESONDERHEDE

Gemeente se bankbesonderhede:

NG Kerk Waterkloof

ABSA Brooklyn Mall Takkode 33-53-45

Lopende rekening 1500 580 077

 

Dankie vir julle kommentaar. Stuur asseblief (a) name van lidmate wat ongesteld is; (b) kommentaar oor hierdie brief en (c) e-posadresse (bv. u man/ vrou/kind/lidmaat oorsee) waarheen ons die brief kan stuur. U kan hierop net “reply”.

 

Seënwense vir jou naweek – Estelle van der Vyver

Spesiale Geleenthede

Spesiale geleenthede

Spesiale geleenthede

KUIERKERMIS 23 AUGUSTUS 2019 NAGMARK   •Op Vrydag 23 Augustus 2019 (en nie Vrydag 30 Augustus soos op die almanak nie) hou ons...

Read more

Hierdie week se Gemeentebrief

Gemeentebrief

Gemeentebrief: 16 Augustus 2019 Liewe Lidmaat   GEDAGTE VIR DIE WEEK Geloof kan nie gedefinieer  word nie. Dit is 'n geskenk van God, waarvoor...

Read more

Hierdie week se Bulletin

Bulletin

Bulletin 18 Augustus 2019

Read more

Hierdie week se Liturgie

Liturgie

Liturgie 18 Augustus 2019

Read more

Boodskappe en bybelstudies

Boodskappe en bybelstudies

Om met die here se seën te lewe 11 Augustus 2019 Misterie van die koninkryk 21 Julie 2019 Om met God te...

Read more

Tiendemaand dankoffer

Tiendemaand-dankoffer

Tiendemaandbrief Jaarverslag 2018 Debietorder

Read more