Kontak Besonderhede

ADRES
353 Deystraat,
Nieuw Muckleneuk
(oorkant Anton v Wouw Laerskool)

 

EREDIENSTE SONDAE

Klassieke diens:  09:00
Gesinsdiens:*
 09:00
Kindergroepe:*

ongeveer
10:00
Jeugdiens:*  18:00
Tienergroepe en Belydenisklas:*
Net na aanddiens
 
*Slegs in skoolkwartaal  

 

KERKKANTOOR
353 Deystraat
Nieuw Muckleneuk
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
012 460 3913

 

PERSONEEL
Gemeente organiseerder
Hannatjie Venter
082 811 5997

Leraars

André van Niekerk
Rotsvygielaan 295
La Montagne
072 317 0408

Bernice du Preez
083 417 5133

Dienste by aftreeoorde
Willie Botha
082 573 2690


Sekretaresse
Estelle van der Vyver
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 012 460 3913

Gesinsdiens
Harm Kelderman
084 584 5298

Orrelis
Betsie Schaap

082 774 9376

Koster
Jabu Mtau

064 700 7004

Kerkraad voorsitter
Marius van Zyl
082 575 6053

Onder-voorsitter
Stephan Barac
082 554 8941

Kindergroepe
Greta Kok

083 675 3475

Tienergroepe
Friedel van Zyl

082 820 6356



Gemeentebrief: 14 Junie tot 3 Julie 2019

Liewe Lidmaat

 

GEDAGTE VIR DIE WEEK

God of all truth, we give thanks for your faithful utterance of reality.
In your truthfulness you have called the world “very good.”
In your truthfulness you have promised, “I have loved you with an everlasting love.”
In your truthfulness you have assured, “This is my beloved Son.”
In your truthfulness you have voiced, “Fear not, I am with you.”
In your truthfulness you have guaranteed that “Nothing shall separate us from your love in Jesus Christ.”
It is by your truthfulness that we love.
And yet we live in a world where we call evil good and good evil, where we put darkness for light and light for darkness, where we call bitter sweet and sweet bitter, where we call war peace and peace war, so that we rarely see the truth of the matter. Give us courage to call things by their right name, to use things for their right use, to love our neighbor as you love us, that we may be tellers of truth and practitioners of truth. We pray in the name of the One whom you have filled “with grace and truth.”

Amen.
–Walter Brueggemann (Awed to Heaven, Rooted in Earth: The Prayers of Walter Brueggemann)

 

EREDIENSTE GEDURENDE SKOOLVAKANSIE

*Sondag 16 Junie 2019

09:00  Erediens o.l.v. ds. Bernice

Musiek:  Betsie Schaap

Tee:  Baie dankie aan Babs Lubbe

 

*Sondag 23 Junie 2019

09:00  Erediens o.l.v. ds. Bernice

Musiek:  Betsie Schaap

 

*Sondag 30 Junie 2019

09:00  Erediens o.l.v. ds. Harm

Musiek:  Betsie Schaap

 

*Sondag 7 Julie 2019

09:00  Erediens o.l.v. ds. Bernice

Musiek:  Betsie Schaap

 

*Geen gesinsdiens, kindergroepe, aanddiens of tienergroepe gedurende skoolvakansie nie.

 

 

 

SNAPSCAN

   

 

Ons beskik oor SnapScan.  U kan die toepassing op u selfoon aflaai en dan gedurende die erediens u offergawes of maandelikse bydraes met SnapScan aan die gemeente oordra. U kan ook allerlei ander betalings (bv. winkels en markte) so kontantloos en veiliger doen. 

 

BESONDERE GELEENTHEDE

* Wynveiling

Baie dankie aan Stephan Barac, Maarten van Hoven en Koos Engelbrecht vir ’n suksesvolle wynveiling.  Dankie, vir lidmate wat tafels bespreek het en gaste vir die goeie ondersteuning.  En aan Agter-Paarl, ons vennoot gemeente, dankie vir die heerlike samewerking.

 

* Kermis 31 Augustus 2019

Op Saterdag 31 Augustus 2019 vind ons jaarlikse kermis plaas.

* Skenkings van wildsvleis kan nou reeds gedoen word.  Enige ongebruikte wildsvleis en bene kan ook geskenk word.

* Indien u van die volgende bestanddele kan skenk sal ons dit baie waardeer:  Koekmeel, kondensmelk, langlewe melk, skilferkorsdeeg, hoendervleis (heel of stukke, veral hoenderborsies), maalvleis, vol margarien vir gebak en suiker.

Skenkings kan gedurende die week by die kerkkantoor afgegee word of Sondae in die kombuis gelaat word.

 

 

WINTERHOOPVELDTOG

Kom ons raak betrokke by die Winterhoopveldtog.  Die doel is, om mense in nood, gedurende erge winterstye, op ’n praktiese manier by te staan, sodat hulle lewens meer draagliker is.  Die volgende kan geskenk word:  Klere, skoene, komberse, nie-bederfbare voedsel items.  U kan skenkings gedurende weeksdae tussen 08:30 en 13:30 by die kerkkantoor afgee of Sondae in die rooi trollie in die ingangsportaal of op die verhoog in die saal plaas.

 

PINKSTERAANDE

Baie dankie aan Carl Louwrens van Skukuza vir sy treffende aanbiedinge en foto’s van die wildtuin en sy reguit praat oor die renoster-probleem en ons ekologiese uitdaginge. 

 

Ons wil baie dankie sê vir Ilse Engelbrecht, Elma Gildenhuys, Engela Marais, Frances Basson, Annelie Boshoff, Friedel van Zyl en Alto de Vos vir die voorbereiding en aanbieding van die heerlike etes.  ’n Groot dank aan Betsie Schaap vir haar wonderlike orrelspel. Dankie aan Heinrich Schulze vir die lekker vuur en aan Hannatjie Venter, Jabu Mtau, Nellie Mabaso en Estelle van der Vyver vir die ondersteuning.

 

BEWYS VAN LIDMAATSKAP

Die volgende lidmate het met bewys van lidmaatskap oorgekom na Waterkloofkerk:  Naomi Cecilie Viljoen (néé Wols) vanaf Pretoria gemeente; Leoné Louisa Nortjé (néé Jacobs) vanaf Nylstroom-Oos; Ilinza Maree (néé Penning) vanaf Geref. Kerk Waterkloofrand; Cornelius Johannes de Coning vanaf Weltevreden; Carene de Koker vanaf Parke gemeente.

 

LIEF EN LEED

Ongesteld:  Maré Carstens (1 Militêre Hospitaal); Alet Venter (tuis); Koos du Toit (Northst); Constandt Viljoen (Sunrise View Aftreeoord); Dawina Lemmer (tuis); Reins (4 jaar), sy mamma Maria en pappa Reinecke Janse van Rensburg, sy ouma Loïs en oupa Arnold

 

Meegevoel aan  Jabu Mtau met die afsterwe van sy suster, Phindile Mtau, op 5 Junie 2019.

 

VAN DER MERWES IN UKRAïNE:  STEFAN, HENSIE, NADIA, DANIIL & VICTOR

Al drie die Van der Merwe kinders is besig met skooleksamens.  Victor skryf sy eerste nasionale eksamen in graad 4. Daniill begin eersdaags met sy finale eksamens in die middel skool.  Nadia skryf haar skool eindeksamens.

 

Die Vander Merwes se eerste uitreik met The Bus4Life het plaasgevind tussen 1 en 8 Junie.  Die tweede uitreik is in ’n klein dorpie waar hulle ’n klein kerkie, wat besig is met uitreikaksies in hulle gemeenskap, ondersteun. Die program word genoem Jumanji – welcome to the Jungle.

 

Hensie het op 8 Junie na Penang, Malaysia vertrek waar sy ’n 12 dag kursus bywoon vir ’n Coaching Mentoring Continuum opleier.

 

SEKURITEITSMAATREËLS

Om by die kleinhekkie (2) op die grasperk uit te gaan druk 2580.  Indien u nadat die hekke op ‘n Sondag gesluit is wil inkom, druk 150# op die sleutelbord by die kleinhekkie (2) vir Jabu of 151# vir Hannatjie.  Moet dit asb. met niemand deel nie.

 

 

 

 

PROJEKTE

▪ Toiletpapier:  Pretoria Gemeente onderhou en bestuur ‘n kleuterskool en ‘n huis vir haweloses.  Hulle benodig toiletpapier vir hulle toilette.  Hulle kort 100 rolle per maand.  Indien u kan help, gee asb. by kerkkantoor af.

Herwinning én Werkskepping:  Gee asb u gebruikte bottels, plastiek (hard en sag), papier en blikkies by ons herwinningspunt (regs van gemeentehuis se motoringang) af. 

 

LERAARS

  • Indien u ds. Willie benodig, skakel hom 082 573 2690.
  • Indien u ds. Bernice benodig, sakel haar 083 417 5133.
  • Indien u ds. André benodig, skakel hom 072 317 0408.

 

KERKKANTOOR

Die kantoor is elke weeksoggend oop van 08:30 tot 13:30.

Kontakbesonderhede 012 460 3913 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of gaan na www.waterkloofkerk.co.za  vir meer inligting.

Stuur kommentaar of skryf dit op die geel vormpie wat in die kerkbanke geplaas is. 

 

WEBBLAD

Besoek ons webblad www.waterkloofkerk.co.za.

 

FACEBOOKBLAD

Ons beskik oor ‘n Facebookblad.  Om op hoogte te bly van al die kerkgebeure en foto’s, besoek “Waterkloof gemeente” op Facebook.

 

DEBIETORDER

Indien u graag u dankoffer per debietorder aan die kerk wil gee of wil verhoog, kliek hier vir ‘n debietordervorm.

 

BANKBESONDERHEDE

Gemeente se bankbesonderhede:

NG Kerk Waterkloof

ABSA Brooklyn Mall Takkode 33-53-45

Lopende rekening 1500 580 077

 

Dankie vir julle kommentaar. Stuur asseblief (a) name van lidmate wat ongesteld is; (b) kommentaar oor hierdie brief en (c) e-posadresse (bv u man/ vrou/kind/lidmaat oorsee) waarheen ons die brief kan stuur. U kan hierop net “reply”.

 

Seënwense vir jou naweek – Estelle van der Vyver

Spesiale Geleenthede

Hierdie week se Gemeentebrief

Gemeentebrief

Gemeentebrief: 14 Junie tot 3 Julie 2019 Liewe Lidmaat   GEDAGTE VIR DIE WEEK God of all truth, we give thanks for your faithful...

Read more

Hierdie week se Bulletin

Bulletin

Bulletin 16 Junie tot 5 Julie 2019

Read more

Hierdie week se Liturgie

Liturgie

Liturgie 16 Junie 2019

Read more

Boodskappe en bybelstudies

Boodskappe en bybelstudies

Om met God te stoei 5 Augustus 2018 Twyfel is goed vir geloof 12 Augustus 2018 Geloof is om tuis te kom...

Read more

Tiendemaand dankoffer

Tiendemaand-dankoffer

Tiendemaandbrief Jaarverslag 2018 Debietorder

Read more