Kontak Besonderhede

ADRES
353 Deystraat,
Nieuw Muckleneuk
(oorkant Anton v Wouw Laerskool)

 

EREDIENSTE SONDAE

Klassieke diens:  09:00
Gesinsdiens:*
 09:00
Kindergroepe:*

ongeveer
10:00
Jeugdiens:*  18:00
Tienergroepe en Belydenisklas:*
Net na aanddiens
 
*Slegs in skoolkwartaal  

 

KERKKANTOOR
353 Deystraat
Nieuw Muckleneuk
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
012 460 3913

 

PERSONEEL
Gemeente organiseerder
Hannatjie Venter
082 811 5997

Leraars

André van Niekerk
Rotsvygielaan 295
La Montagne
072 317 0408

Bernice Serfontein
083 417 5133

Dienste by aftreeoorde
Willie Botha
082 573 2690


Sekretaresse
Estelle van der Vyver
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 012 460 3913

Gesinsdiens
Harm Kelderman
084 584 5298

Orrelis
Betsie Schaap

082 774 9376

Koster
Jabu Mtau

064 700 7004

Kerkraad voorsitter
Marius van Zyl
082 575 6053

Onder-voorsitter
Stephan Barac
082 554 8941

Kindergroepe
Greta Kok

083 675 3475

Tienergroepe
Friedel van Zyl

082 820 6356Gemeentebrief: 18 April 2019

Liewe Lidmaat

 

GEDAGTE VIR DIE WEEK

“Toe kruisig hulle Hom en verdeel sy klere onder mekaar deur te loot oor wat elkeen moet kry.  Dit was nege-uur die môre toe hulle Hom gekruisig het.”

  Markus 15: 24 - 25

 

EREDIENSTE

Goeie Vrydag 19 April 2019

06:00  Kruisdra op Fort Klapperkop met doedelsakspeler, Cole Hurrop.  Bring koffie en beskuit. Diegene wat onbekend is met die ingang – ds. André kry jou/julle 05:50 voor die kerk in Deystraat

09:00  Erediens o.l.v. ds. André

Orrel:  Riaan Steyn

 

Opstandingsondag 21 April 2019

06:00  Kruisafhaal op Fort Klapperkop.  Bring koffie en beskuit.

Diegene wat onbekend is met die ingang – ds. André kry jou/julle 05:50 voor die kerk in Deystraat

09:00  Erediens o.l.v. ds. Bernice

Musiek:  Betsie Schaap

Tee:  Anitra Schultz

Geen gesinsdiens, kindergroepe, aanddiens en tienergroepe a.g.v. die langnaweek.

 

SNAPSCAN

   

Ons beskik oor SnapScan.  U kan die toepassing op u selfoon aflaai en dan gedurende die erediens u offergawes of maandelikse bydraes met SnapScan aan die gemeente oordra. U kan ook allerlei ander betalings (bv winkels en markte) so kontantloos en veiliger doen. 

 

NUUS UIT DIE KERKRAAD

By die Kerkraadsvergadering van Dinsdagaand is Stephan Barac eenparig as nuwe voorsitter verkies, Maarten van Hoven as ondervoorsitter en Elma Gildenhuys, Stephan Barac en Elizna Brütten as lede van die Dagbestuur. Die kerkraad het besluit om die Ring te versoek om stappe in werking te stel om Bernice Serfontein se pos in ‘n permanente aanstelling te omskep. Die aantal kerkraadslede is van 24 na 20 verminder. Daar is in beginsel besluit om die Julius Jeppestraat-pastorie, wat moeilik herstelbaar is, te verkoop indien die prys reg is. Kennis is geneem van die induksieproses wat die sinode kom aanbied het om die inskakeling van ds. Bernice te fasiliteer.

 

BESONDERE GELEENTHEDE

* Pinksterbyeenkomste: 26 Mei tot 30 Mei 2019

• Om 18:00 in kerk o.l.v. ds. Carl Louwrens van die Krugerwildtuin

• Om 18:00 in saal vir Laerskoolkinders o.l.v.

• Om 10:00 by Huis Piek se saal

Nooi asb. vriende, familie en kennisse saam.  Kom ons reël nou al en bring ouer lidmate saam.

Ligte aandete om 18:45 op stoep van saal.

Veilige parkering.

Hou asb. aande oop!

 

* Ligte aandetes:  Pinkster

Ons wil weer na die Pinksterbyeenkomste gesellig saam kuier en eet.  Indien u belangstel om te help met die maak en bedien van kos vir een aand, laat weet asb die kerkkantoor of André 072 317 0408 of Hannatjie Venter 082 811 5997.

 

*Pinksterfees

Gesamentlike Pinksterfees op Sondag 9 Junie 2019 om 09:00 in die erediensruimte.

 

* Wynveiling

Die Kerkraad het besluit om weer ‘n wynveiling te hou ten bate van ons Jeug– en Gesinsbediening. Die veiling word beplan vir Vrydag 7 Junie by die Pretoria Buiteklub en word, soos, verlede jaar, in samewerking met die NG Gemeente Agter-Paarl aangebied. Ons wil graag gemeentelede uitnooi om ‘n tafel van 10 of selfs ‘n individuele plek te bespreek indien u so voel. Ons sal mettertyd meer besonderhede deurgee.  Ons nooi alle belangstellendes om solank julle name aan die Kerkkantoor deur te gee. Kom ondersteun asb. hierdie belangrike fondsinsamelingsprojek en unieke sosiale geleentheid saam u vriende. Vir meer inligting skakel vir Stephan Barac 082 554 8941of Maarten van Hoven 083 412 7885 of Koos Engelbrecht 082 873 5530.

 

GELOOFGESPREK

Woensdag gespreksgroep kom byeen op 24 April 2019 om 09:00 in die kapel.

 

OGGENDBYEENKOMS

Oggendbyeenkoms op Donderdag 25 April 2019 om 10:00 – 14:00. Ons besoek Rietvlei natuurreservaat.  Laat weet kantoor asb. as iemand by jou/julle kan saamry.

 

SEKURITEITSMAATREËLS

Om by die kleinhekkie (2) op die grasperk uit te gaan druk 2580.  Indien u nadat die hekke op ‘n Sondag gesluit is wil inkom, druk 150# op die sleutelbord by die kleinhekkie (2) vir Jabu of 151# vir Hannatjie.  Moet dit asb. met niemand deel nie.

 

LIEF EN LEED

Ongesteld:  Reins (4 jaar), sy mamma Maria en pappa Reinecke Janse van Rensburg, sy ouma Loïs en oupa Arnold; Hermien Bekker (Magnolia Haven)

 

Meegevoel aan die familie en kinders van Gert Hugo, jare lange lidmaat en vroeër bekende prokureur, wat op Saterdag 6 April oorlede is.  Sy dogter en seuns hou ‘n private familie begrafnis op 27 April by ‘n plaas buite Dullstroom.  Indien u vir Marnie ’n boodskap het, stuur dit gerus aan die kerkkantoor.  Ds. André sal dit aan hulle gee.

 

Seënwense aan Fourie en Janét du Preez en Fourie (jr.) en Jana met die geboorte van hulle babadogtertjie en sussie, Miekela, op 15 April 2019 en ook aan oupa André en ouma Janetta.

 

KLANK- EN REKENAAROPERATEUR

Ons benodig u hulp met die klank en rekenaarsisteem tydens eredienste op Sondae.  Indien jy kan help kontak Estelle by 012 460 3913 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of ds. André 072 317 0408.

 

LEES- EN SKRYFKLASSE

Donderdae vanaf 13:15 – 14:15:  Engelse lees- en skryfklasse.

Belangstellendes kontak die kerkkantoor 012 460 3913.

 

PROJEKTE

▪ Toiletpapier:  Pretoria Gemeente onderhou en bestuur ‘n kleuterskool en ‘n huis vir haweloses.  Hulle benodig toiletpapier vir hulle toilette.  Hulle kort 100 rolle per maand.  Indien u kan help, gee asb. by kerkkantoor af.

Herwinning én Werkskepping:  Gee asb u gebruikte bottels, plastiek (hard en sag), papier en blikkies by ons herwinningspunt (regs van gemeentehuis se motoringang) af. 

 

LERAARS

  • Indien u ds. Willie benodig, skakel hom 082 573 2690.
  • Indien u ds. Bernice benodig, skakel haar 083 417 5133.
  • Indien u ds. André benodig, skakel hom 072 317 0408.

 

KERKKANTOOR

Die kantoor is elke weeksoggend oop van 08:30 tot 13:30.

Kontakbesonderhede 012 460 3913 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of gaan na www.waterkloofkerk.co.za  vir meer inligting.

Stuur kommentaar of skryf dit op die geel vormpie wat in die kerkbanke geplaas is. 

 

WEBBLAD

Besoek ons webblad www.waterkloofkerk.co.za.

 

FACEBOOKBLAD

Ons beskik oor ‘n Facebookblad.  Om op hoogte te bly van al die kerkgebeure en foto’s, besoek “Waterkloof gemeente” op Facebook.

 

DEBIETORDER

Indien u graag u dankoffer per debietorder aan die kerk wil gee of wil verhoog, kliek hier vir ‘n debietordervorm.

 

BANKBESONDERHEDE

Gemeente se bankbesonderhede:

NG Kerk Waterkloof

ABSA Brooklyn Mall Takkode 33-53-45

Lopende rekening 1500 580 077

 

Dankie vir julle kommentaar. Stuur asseblief (a) name van lidmate wat ongesteld is; (b) kommentaar oor hierdie brief en (c) e-posadresse (bv u man/ vrou/kind/lidmaat oorsee) waarheen ons die brief kan stuur. U kan hierop net “reply”.

 

Seënwense vir jou naweek – Estelle van der Vyver

Spesiale Geleenthede

Spesiale geleenthede

GOEIE VRYDAG 19 April 2019 06:00  Kruisdra by Klapperkop en 09:00 Nagmaal in kerk olv ds André   OPSTANDINGSONDAG 21 April 2019 06:00 Kruisafhaal...

Read more

Hierdie week se Gemeentebrief

Gemeentebrief

Gemeentebrief: 18 April 2019 Liewe Lidmaat   GEDAGTE VIR DIE WEEK “Toe kruisig hulle Hom en verdeel sy klere onder mekaar deur te loot...

Read more

Hierdie week se Bulletin

Bulletin

Bulletin 21 April 2019

Read more

Hierdie week se Liturgie

Liturgie

Liturige 19 April 2019 Liturgie 21 April 2019

Read more

Boodskappe en bybelstudies

Boodskappe en bybelstudies

Om met God te stoei 5 Augustus 2018 Twyfel is goed vir geloof 12 Augustus 2018 Geloof is om tuis te kom...

Read more

Tiendemaand dankoffer

Tiendemaand-dankoffer

Tiendemaandbrief Jaarverslag 2018 Debietorder

Read more