Kontak Besonderhede

ADRES
353 Deystraat,
Nieuw Muckleneuk
(oorkant Anton v Wouw Laerskool)

 

EREDIENSTE SONDAE

Klassieke diens:  09:00
Gesinsdiens:*
 09:00
Kindergroepe:*

ongeveer
10:00
Jeugdiens:*  18:00
Tienergroepe en Belydenisklas:*
Net na aanddiens
 
*Slegs in skoolkwartaal  

 

KERKKANTOOR
353 Deystraat
Nieuw Muckleneuk
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
012 460 3913

 

PERSONEEL
Gemeente organiseerder
Hannatjie Venter
082 811 5997

Leraars

André van Niekerk
Rotsvygielaan 295
La Montagne
072 317 0408

Bernice Serfontein
083 417 5133

Dienste by aftreeoorde
Willie Botha
082 573 2690


Sekretaresse
Estelle van der Vyver
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 012 460 3913

Gesinsdiens
Harm Kelderman
084 584 5298

Orrelis
Betsie Schaap

082 774 9376

Koster
Jabu Mtau

064 700 7004

Kerkraad voorsitter
Marius van Zyl
082 575 6053

Onder-voorsitter
Stephan Barac
082 554 8941

Kindergroepe
Greta Kok

083 675 3475

Tienergroepe
Friedel van Zyl

082 820 6356Gemeentebrief: 15 Februarie 2019

Liewe Lidmaat

 

GEDAGTE VIR DIE WEEK

“When we live according to our fears and our hates, our lives become small and defensive, lacking the deep, joyous generosity of God. If you find some part of your life where your daily round has grown thin and controlling and resentful, life with God is much, much larger, shattering our little categories of control, permitting us to say that God’s purposes led us well beyond ourselves to live and to forgive, to create life we would not have imagined” ― Walter Brueggemann

EREDIENSTE

Sondag 17 Februarie 2019

09:00 Erediens olv dr Nico de Klerk

Nico gee op ons versoek terugvoering nadat hy van Pretoria na Kaapstad gestap het en by talle gemeenskappe, skole en kerke aangedoen het om oa ‘n gees van entrepeneurskap te vestig.

Musiek:  Betsie Schaap

Tee:  Baie dankie aan Friedel van Zyl en Vanessa Badenhorst

Blomme:  Baie dankie aan Ria Visagie

09:00 Gesinsdiens in saal olv ds Harm

10:00 Kindergroepe

18:00 Aanddiens in kerk olv ds Bernice.  Ons nooi alle ouers, lidmate en besoekers uit om die aanddiens by te woon. Tienergroepe net hierna.

 

SNAPSCAN

   

Ons beskik oor SnapScan.  U kan die toepassing op u selfoon aflaai en dan gedurende die erediens u offergawes of maandelikse bydraes met SnapScan aan die gemeente oordra. U kan ook allerlei ander betalings (bv winkels en markte) so kontantloos en veiliger doen. 

 

AANDDIENS

Die kerkraad het op Dinsdagaand, 29 Januarie 2019, besluit om die Jeugdiens na ‘n Aanddiens te verander en dat die musiekinrigting en liturgie daarby aangepas moet word.  Die aandddiens word voortaan in die kerkgebou gehou en is nie meer net op die jeug gerig nie.  Ds Bernice sal meestal die liturg wees maar ander leraars sal ook gevra word.  Ons nooi alle ouers en lidmate uit om die aanddiens by te woon.

 

 

 

KWARTAALGESPREK

Met groot opwinding sien ons uit na ons eerste kwartaalgesprek vir die jaar op Sondag 3 Maart 2019 (net na gesamentlike oggenderediens). Ons gesinne en jongmense is vir ons as gemeente belangrik. Dr Danie Brink (van oa Skool-Ondersteuning-Sentrum) kom gesels met ons oor wysheid en dissipline in die gesin. Ons nooi iedere en elk - ouers, grootouers, voogde en onderwysers van kinders en tieners - uit om ‘n heerlike oggend saam met ons te geniet. Daar sal aktiwiteite vir die jongmense wees.  Neem asseblief die vrymoedigheid om julle vriende en familie te nooi, selfs al is hulle nie in ons gemeente nie. In hierdie kwartaal samel ons fondse in om behoeftige skole deur SOS te help. Sien jou daar.

 

PIEKNIEK VIR GESINNE MET JONG KINDERS

Op Sondag 10 Maart 2019 na die gesinsdiens gaan ons gesinne met jong kinders piekniek hou op die grasperk.  Bring asb jou piekniekkombers en eie eet-en drinkgoed.  Kontak Elizna 0741473539

 

 

 

SEKURITEITSMAATREËLS

Om by die kleinhekkie (2) op die grasperk uit te gaan druk 2580.  Indien u nadat die hekke op ‘n Sondag gesluit is wil inkom, druk 150# op die sleutelbord by die kleinhekkie (2) vir Jabu of 151# vir Hannatjie.  Moet dit asb met niemand deel nie.

 

LIEF EN LEED

Ongesteld:  Melt van der Spuy (in ZA na slegte val); Johan Basson (Loch Lamond Close); Renske Steenkamp (Larmenier); Charmara Cronjé (Harmoniehof); Ida Jansen van Vuuren (Pretoria-oos); Hermien Bekker (Magnolia Haven); Cecile Marais (Kingswood Village); Dawina Lemmer se suster, Cora

 

Goeie nuus na mediese prosedure:  Elizabeth Fürstenburg (Kloof) en Peet Botma (tuis)

 

Meegevoel aan Tertius, Marie-Louise, Reinhardt en Emile Zitzke met die afsterwe van Tertius se ma, Julie, op 14 Februarie 2019.  ‘n Dankdiens vir haar lewe word op Woensdag 20 Februarie 2019 om 11:00 in ons erediensruimte gehou.

 

VERGADERING

Kerkraadvergadering op Dinsdag 26 Februarie 2019 om 18:30 in ‘Die Wolk’.

 

VERKIESING VAN KERKRAAD

Die kerkraad het op 29 Januarie 2019 die volgende persone verkies tot kerkraadslede van die gemeente:

1. As nuwe kerkraadslede (vir twee jaar termyn): Karien Kromhout, Melt van Niekerk, Melanie van Niekerk, Pieter van Hoven, Elizna Brütten, Maarten van Hoven, FC du Toit; Herman Wessels, Alto de Vos, Hercules Dillman, Llewellyn Crewe-Brown en Hendrik Visagie.

2. Kerkraadslede wat verkies is vir ‘n tweede termyn van twee jaar: Antonie Gildenhuys, Azille Schulze, Louise Alfirs, Stephan Barac, Ria Visagie, Thys Pretorius, Jenny de Villiers, Dawid van Vuuren, Koos Engelbrecht en Heinrich Schulze.

Die bevestiging is DV op 24 Februarie 2019.

 

NUWE INTREKKER VERWELKOMINGSBYEENKOMS

Ons nuwe intrekker verwelkomingsbyeenkoms vind op Donderdag 21 Februarie 2019 (18:30 – 19:00) in die kerksaal plaas. 

 

OGGENDBYEENKOMS

Oggendbyeenkoms op Donderdag 28 Februarie 2019 om 10:00 in die saal.  Dit is oop vir almal.  Skakel die kerkkantoor (012 460 3913) indien jy vervoer benodig.

 

WêRELDBIDDAG VIR VROUE 1 MAART 2019

"Kom, Alles is gereed" die uitnodiging uit Lukas 14 geld ook vir jou! 

Jy word hartlik genooi na die Wêreldbiddag viering op Vrydag 1 Maart om 10:00 by Trinity Presbyterian, Rodericksweg, Lynnwood.

Die tema is voorberei deur Wêreldbiddag vir Vroue se vroue van die Slovenië.

Spreker: Sue Hay

Navrae: Marié Behr 083 288 7777

 

KLANK- EN REKENAAROPERATEUR

Ons benodig u hulp met die klank en rekenaarsisteem tydens eredienste op Sondae.  Indien jy kan help kontak Estelle by 012 460 3913 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

UITNODIGING TOT BETROKKENHEID BY DIE JEUG

Ons benodig persone om betrokke te raak by die jeug.  Indien jy beskikbaar is kontak asb vir Bernice 083 417 5133.

 

GELOOFSGESPREK

Woensdag gespreksgroep kom byeen op 20 Februarie 2019 om 09:00 in die kapel.  Gebed as lewenswyse.

 

EREDIENSTE BY AFTREEOORDE

Princess Christian:  Op Dinsdag 19 Februarie 2019 om 10:30 olv ds Willie

Huis Piek:  Op Woensdag 20 Februarie 2019 om 10:00 olv ds Willie.

 

TIENDEMAAND-DANKOFFER

Die bydraes wat ons ontvang het, baie dankie.  Ons waardeer dit opreg.  Ons is ongelukkig nog nie by ons begroting nie en lidmate is welkom om nog hulle tiendemaand-dankoffer in te betaal.

 

LEES- EN SKRYFKLASSE

Donderdae vanaf 13:15 – 14:15:  Engelse lees- en skryfklasse.

Belangstellendes kontak die kerkkantoor 012 460 3913.

 

HUIS PIEK TEHUIS

Bekostigbare akkommodasie vir selfversorgende persone is tans in Huis Piek beskikbaar.

Enkel- of dubbelkamers vanaf R4 795 per maand.

Pryse sluit drie etes per dag in.

Wasgoed en skoonmaakdiens een maal per week.

Geen siekeboeg maar toegang tot kerk se versorgingstehuis, Harmoniehof, kan gereël word.

Kontak Marlize van Antwerp tussen 08:00 -16:00 weeksdae by 012 460 6232. 

 

PROJEKTE

▪ Toiletpapier:  Pretoria Gemeente onderhou en bestuur ‘n kleuterskool en ‘n huis vir haweloses.  Hulle benodig toiletpapier vir hulle toilette.  Hulle kort 100 rolle per maand.  Indien u kan help, gee asb by kerkkantoor af.

Herwinning én Werkskepping:  Gee asb u gebruikte bottels, plastiek (hard en sag), papier en blikkies by ons herwinningspunt (regs van gemeentehuis se motoringang) af. 

 

LERAARS

  • Indien u ds Willie benodig, skakel hom 082 573 2690.
  • Indien u ds Bernice benodig, skakel haar 083 417 5133.
  • Indien u ds André benodig, skakel hom 072 317 0408.

 

KERKKANTOOR

Die kantoor is elke weeksoggend oop van 08:30 tot 13:30.

Kontakbesonderhede 012 460 3913 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of gaan na www.waterkloofkerk.co.za  vir meer inligting.

Stuur kommentaar of skryf dit op die geel vormpie wat in die kerkbanke geplaas is. 

 

WEBBLAD

Besoek ons webblad www.waterkloofkerk.co.za.  Ons probeer van vandag af al die Epifanie boodskappe waarvoor daar navrae was op die webblad te laai.

 

FACEBOOKBLAD

Ons beskik oor ‘n Facebookblad.  Om op hoogte te bly van al die kerkgebeure en foto’s, besoek “Waterkloof gemeente” op Facebook.

 

DEBIETORDER

Indien u graag u dankoffer per debietorder aan die kerk wil gee of wil verhoog, kliek hier vir ‘n debietordervorm.

 

BANKBESONDERHEDE

Gemeente se bankbesonderhede:

NG Kerk Waterkloof

ABSA Brooklyn Mall Takkode 33-53-45

Lopende rekening 1500 580 077

 

Dankie vir julle kommentaar. Stuur asseblief (a) name van lidmate wat ongesteld is; (b) kommentaar oor hierdie brief en (c) e-posadresse (bv u man/ vrou/kind/lidmaat oorsee) waarheen ons die brief kan stuur. U kan hierop net “reply”.

 

Seënwense vir jou naweek – Estelle van der Vyver

Spesiale Geleenthede

Spesiale geleenthede

Oggendbyeenkoms 28 Februarie 2019 om 10:00 in die saal.  Dit is oop vir almal.  Skakel die kerkkantoor (012 460 3913)...

Read more

Hierdie week se Gemeentebrief

Gemeentebrief

Gemeentebrief: 15 Februarie 2019 Liewe Lidmaat   GEDAGTE VIR DIE WEEK “When we live according to our fears and our hates, our lives become...

Read more

Hierdie week se Bulletin

Bulletin

Bulletin 17 Februarie 2019

Read more

Hierdie week se Liturgie

Boodskappe en bybelstudies

Boodskappe en bybelstudies

Om met God te stoei 5 Augustus 2018 Twyfel is goed vir geloof 12 Augustus 2018 Geloof is om tuis te kom...

Read more

Tiendemaand dankoffer

Tiendemaand-dankoffer

Tiendemaandbrief Jaarverslag 2018 Debietorder

Read more