Kontak Besonderhede

ADRES
353 Deystraat,
Nieuw Muckleneuk
(oorkant Anton v Wouw Laerskool)

 

POSADRES
Posbus 2492
Brooklyn Square
0075

 

EREDIENSTE SONDAE

Klassieke diens:  09:00
Kinderbediening tydens
erediens in saal*
09:00
Aanddiens by Waterkloof:*  18:00
Tiener- en Verbintenisgroepe*
net na aanddiens
 
*Slegs in skoolkwartaal  

 

KERKKANTOOR
351 Deystraat

Nieuw Muckleneuk
ngkwater@yebo.co.za
ngwaterkloof@gmail.com
012 460 3913

 

BESONDERE GELEENTHEDE

1. GEMEENTE “BRUNCH” (Januarie)
Op die tweede Sondag na die staatskole in Januarie begin het, hou ons ‘n groot gemeente Brunch net na die oggenddiens.  Kontak die kerkkantoor 012 460 3913

2.  BELYDENISAAND (Maart)
Hoewel ‘n dooplidmaat of nuweling belydenis van sy/haar geloof ook op ander tye kan doen, kies die meeste jongmense om dit in Maart te doen.  

3.  PAASNAWEEK (Maart/April)
Paasnaweek is vir ons die grootste Christelike fees.  In die groot lydensweek is daar elke aand ‘n “stil” diens waarin jy Nagmaal kan gaan haal.  Op Vrydagoggend om 06:00 plant ons ‘n kruis op Klapperkop en gaan haal dit af op Paassondag.  Ons hou ook ‘n nagmaalsdiens by ons kerkgebou op Vrydag en ‘n Paasdiens op Sondag.  By die fees drink ons vonkelwyn en eet sjokolade.  Kontak die kerkkantoor. (012 460 3913)

4.  PINKSTERWEEK (Mei)
Ons hou gewoonlik agv die koue en die beskikbaarheid van sprekers/kunstenaars ons jaarlikse Pinkster een week voor ander gemeentes.  Dié fees oor die werk van God se Heilige Gees vind plaas by Huis Piek (soggens), saans vir kinders (saal) en vir volwassenes en tieners (erediensruimte).  Die sprekers/inleiers wissel van jaar tot jaar en ons nooi dikwels vyf verskillende lidmate/leraars vir dié week.  Kontak die kerkkantoor

5. KERMIS (Augustus))
Ons kermis is ‘n groot geleentheid vir ons omgewing.  Voor die tyd bak en werk ons saam om produkte aan te vul.  Jy kan verwag om jouself tydens die kermis vas te loop in  goeie wyn, ‘n skaars boek, pannekoek, poeding, heerlike potjiekos en dies meer.  

6.  LENTEDIENS (September)
Ons hou jaarliks op die Sondag in die kwartaal naaste aan die dag-en-nag ewening (21/22 September) ‘n informele diens in ons gemeentetuin.

7.  DANKDIENS (November)
As deel van ons tiende dankbaarheidsoffers hou ons vroeg in November ‘n dankdiens waar ons lofliedere sing vir al die seën van die jaar en ‘n klaaglied voor God lees vir die lyding en misdaad wat ons getref het.

8.  KERSSANGDIENS (November)
Op ‘n Sondagaand in November om 18:00 hou ons ons jaarlikse Kerssangdiens. Kontak Betsie Schaap 082 774 9376.

9.  KERSLIEDERE BY KERSLIG (November/Desember)
Die tyd en plek sal ter gelegener tyd bekend gemaak word. 

 

Spesiale Geleenthede

Spesiale geleenthede

  Elke Erediens en elke Nagmaal is vir ons ‘n spesiale geleentheid.  Ons gemeente-familie-kuier-geleenthede is vir ons almal, groot en klein...

Read more

Hierdie week se Liturgie

Liturgie

  Klankopname van eredienste:    Bereik die woorddienste op YouTube soos volg:  Gaan na YouTube op u Google soekenjin. Soek "NG Kerk Waterkloof" in die soekfunksie.  Ons boodskappe is...

Read more