Kontak Besonderhede

ADRES
353 Deystraat,
Nieuw Muckleneuk
(oorkant Anton v Wouw Laerskool)

POSADRES
Posbus 2492
Brooklyn Square
0075

EREDIENSTE SONDAE

Klassieke diens:  09:00
Kindergroepe*
 09:15
Aanddiens:*  18:00
Tienergroepe en Belydenisklas:*
Net na aanddiens
 
*Slegs in skoolkwartaal  

KERKKANTOOR
353 Deystraat
Nieuw Muckleneuk
ngkwater@yebo.co.za
012 460 3913

PERSONEEL
Leraars

André van Niekerk
Rotsvygielaan 295
La Montagne
072 317 0408

Bernice Serfontein
083 417 5133

Gemeente organiseerder
Hannatjie Venter
ngkwateradmin@yebo.co.za
082 811 5997

Sekretaresse
Estelle van der Vyver
ngkwater@yebo.co.za
Tel: 012 460 3913
078 194 0220

Orrelis
Betsie Schaap

082 774 9376

Koster
Jabu Mtau

064 700 7004

Kerkraad voorsitter
Stephan Barac
082 554 8941

Onder-voorsitter
Maarten van Hoven
083 412 7885

BESONDERE GELEENTHEDE

1    GEMEENTE “BRUNCH” (Januarie)
Op die tweede Sondag na die staatskole in Januarie begin het, hou ons ‘n groot gemeente Brunch net na die oggenddiens.  Kontak Willie 012 460 3913

2 GEMEENTE-FORUM (Februarie)
Ons hou op die eerste Saterdag van Februarie ‘n oop bespreking om mekaar te motiveer, terugvoer van lidmate te kry en saam koppe bymekaar te sit oor hoe om ons gemeentetake in die komende jaar te verrig.  In Oktober hou ons ‘n beplanningsvergadering waarin doelwitte bepaal word.  Kontak André 072 317 0408

3 BOSVELDNAWEEK (Maart)
Ons hou jaarliks aan die begin van Maart ‘n groot saamkuier by Weesgerus-vakansieoord buite Modimolle.  Saterdagoggend het ons ‘n interaktiewe aanbieding oor ‘n relevante of omstrede tema rakende geloof en lewe.  Saterdagaand braai ons saam en word na die Rautenbach-gedenk toespraak onder vele gelag geluister.  Kontak Francois Wessels 082 920 0481.  (Sien foto's in galery)

4 BELYDENISAAND (Maart)
Hoewel ‘n dooplidmaat of nuweling belydenis van sy/haar geloof ook op ander tye kan doen, kies die meeste jongmense om dit op die 3de Sondagaand in Maart te doen.  Die bekende Affie-seunskoor tree dié aand op.

5 PAASNAWEEK (Maart/April)
Paasnaweek is vir ons die grootste Christelike fees.  In die groot lydensweek is daar elke aand ‘n “stil” diens waarin jy Nagmaal kan gaan haal.  Op Vrydagoggend om 06:00 plant ons ‘n kruis op Klapperkop en gaan haal dit af op Paassondag.  Ons hou ook ‘n nagmaalsdiens by ons kerkgebou op Vrydag en ‘n Paasdiens op Sondag.  By die fees drink ons vonkelwyn en eet sjokolade.  Kontak die kerkkantoor.

6 PINKSTERWEEK (Mei)
Ons hou gewoonlik agv die koue en die beskikbaarheid van sprekers/kunstenaars ons jaarlikse Pinkster een week voor ander gemeentes.  Dié fees oor die werk van God se Heilige Gees vind plaas by Huis Piek (soggens), saans vir kinders (saal) en vir volwassenes en tieners (erediensruimte).  Die sprekers/inleiers wissel van jaar tot jaar en ons nooi dikwels vyf verskillende lidmate/leraars vir dié week.  Kontak André 072 314 0708

7 LENTEKERMIS (Augustus)
Ons kermis is ‘n groot geleentheid vir ons omgewing.  Voor die tyd bak en werk ons saam om produkte aan te vul.  Op die Vrydagaand is daar rondom ‘n vuur ‘n kuier met wyn, kerrie-en- rys.  Jy kan verwag om op die Saterdag  goeie wyn, ‘n skaars boek, pannekoek, poeding, vars vleis van die plaas, ‘n deli vol produkte en gevriesde etes asook ‘n ete met lam op die spit saam met AAA se musiek te kry.  (AAA = Attorney, Advocate, Architect)  Kontak Mardolene van Hoven 0834430254  (Sien foto's in galery)

8 LENTEDIENS (September)
Ons hou jaarliks op die Sondag in die kwartaal naaste aan die dag-en-nag ewening (21/22 September) ‘n informele diens by die Environmental Education se saal en tuin in die Nasionale Botaniese tuin, Cussionialaan 2, Pretoria.  Kontak André 072 317 0408

9 DANKDIENS (November)
As deel van ons tiendemaand dankoffers hou ons vroeg in November ‘n dankdiens waar ons lofliedere sing vir al die seën van die jaar en ‘n klaaglied voor God lees vir die lyding en misdaad wat ons getref het.  Kontak Willie Botha 082 573 2690

10 KERSSANGDIENS (November)
Op ‘n Sondagaand in November om 18:00 hou ons ons jaarlikse Kerssangdiens saam met die Palissander-koor.  Kontak Betsie Schaap 082 774 9376

11 KERSLIEDERE BY KERSLIG (November/Desember)
Vanaf 2014 wil ons saam met ons vennoot-gemeente Groenkloof, ‘n Kersliedere byeenkoms op die laaste Sondag van November of die eerste van Desember hou in Jan Celliers park, Groenkloof.  Sekuriteit word gereël.  Kontak Willie Botha 082 573 2690

12 GESINSBOU
Dwardeur die jaar – gewoonlik gespasieër in die eerste drie kwartale – nooi ons ‘n kundige om ouers te bemagtig rakende gesinskwessies.  Kontak Harm Kelderman 084 584 5298 of Greta Kok 083 675 3475.

Spesiale Geleenthede

Spesiale geleenthede

VROLIKE VRYDAE FEESTE 2020 Ons kermis wat op Saterdag 29 Augustus gehou sou word maar vanweë die Covid-19 pandemie afgestel is...

Read more

Hierdie week se Gemeentebrief

Gemeentebrief

Gemeentebrief: 18 September 2020 Liewe Lidmaat Kentering gaan kom   My verwagting is dat ons vir ’n tyd lank nog gaan voortploeter, maar dat...

Read more

Hierdie week se Bulletin

Hierdie week se Liturgie

Liturgie

Sondag 20 September 2020 erediens.

Read more

Boodskappe en bybelstudies

Boodskappe en bybelstudies

Om met die here se seën te lewe 11 Augustus 2019 Misterie van die koninkryk 21 Julie 2019 Om met God te...

Read more

Dankoffermaand

Dankoffermaand

Dankoffermaandbrief Debietorder

Read more