Kontak Besonderhede

ADRES
353 Deystraat,
Nieuw Muckleneuk
(oorkant Anton v Wouw Laerskool)

POSADRES
Posbus 2492
Brooklyn Square
0075

EREDIENSTE SONDAE

Klassieke diens:  09:00
Kindergroepe*
 09:15
Aanddiens:*  18:00
Tienergroepe en Belydenisklas:*
Net na aanddiens
 
*Slegs in skoolkwartaal  

KERKKANTOOR
353 Deystraat
Nieuw Muckleneuk
ngkwater@yebo.co.za
012 460 3913

PERSONEEL
Leraars

André van Niekerk
Rotsvygielaan 295
La Montagne
072 317 0408

Bernice Serfontein
083 417 5133

Gemeente organiseerder
Hannatjie Venter
ngkwateradmin@yebo.co.za
082 811 5997

Sekretaresse
Estelle van der Vyver
ngkwater@yebo.co.za
Tel: 012 460 3913
078 194 0220

Orrelis
Betsie Schaap

082 774 9376

Koster
Jabu Mtau

064 700 7004

Kerkraad voorsitter
Stephan Barac
082 554 8941

Onder-voorsitter
Maarten van Hoven
083 412 7885

Gemeentebrief: 16 - 23 Oktober 2020

Liewe Lidmaat

GEDAGTE VIR DIE WEEK

*ONS EREDIENSTE IS ‘OOP’ – JY HOEF NIE TE BESPREEK NIE (SIEN HIERONDER BY ‘BOODSKAPPE’);

*BESTEL WEL ASSEBLIEF KOS VIR VRYDAGAANDE (SIEN HIERONDER) EN BESPREEK VIR BOEKBESPREKING OP 22 OKTOBER (SIEN HIERONDER).

 

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Ons woon in ’n wonderlike, interessante wêreld en vir ’n nuuskierige mens soos ek is daar ’n legio dinge om te doen. Bv. musiek, kuns, letterkunde, reis, rolbal, gymnasium, tuinwerk en dan veral baie belangrik .... ’n interaksie met familie, vriende én vreemdes.  Laasgenoemde is hulle wat daagliks toevallig op jou pad kom.  Dus bly avontuurlustig en bly beweeg na buite.  So word jou seniorjare soos ’n speelpark toe jy jonk was. – Len de Bruyn (10/05/1938 – 14/03/2020) (Gevind in Len se lessenaar met die oppak daarvan.)

 

BOODSKAPPE SONDAG 18 OKTOBER EN WEEK 42 VAN 2020

 1. Elektronies: Erediens onder leiding van ds. André is op YouTube Skriflesing: ............. Dis ongeveer dieselfde boodskap as die boodskap van 09:00 in die kerkgebou. Klik hier ........... vir YouTube of besoek ons webblad www.waterkloofkerk.co.za. en kyk onder liturgie.  Ons stuur ook ’n SMS met die skakel aan op Sondagoggend.  Baie dankie aan Johan, Estelle, Betsie, Lize, Landi en Cora-Mari vir die musiek, saamstel en uitstuur van die boodskap.

 

 1. Erediens om 09:00 in erediensruimte l.v. ds. André met orrelmusiek o.l.v. Betsie. ‘Wil jy graag glo dat God in deurmekaar tye steeds werksaam is?” Ons luister na die Rut-verhaal.

 

Die heilige doop word aan Jasper en Ané Raats se Christopher Jasper bedien word.

 

 

 1. Aanddiens om 18:00 in die kerkl.v. ds. André. Ongeveer dieselfde as oggend. Ons sien uit na 'n mooi aand met pizza en kuier op die stoep na die diens.

 

 

     Jy hoef glad nie meer jou plek te bespreek nie! Ons het genoeg spasie om mense in elke tweede ry op veilige afstand te kan hanteer in die erediensruimte, gallery en moederskamer.

 

     Ons besef maskers dra, handewas, vorms invul, temperatuur meet en afstand hou, is nou al ‘n irritasie. Kom ons voldoen steeds daaraan – die bedoeling agter die reëls is immers goed. Die dure plig om ‘n tweede vlaag van die virus te voorkom, is nou volledig ons eie verantwoordelikheid.

 

 1. Ons stuur Maandag 19/10 die week se dagstukkies (WEEK 26) vir almal op ons lys. Indien jy dit nog nie kry nie, laat weet asseblief. Indien jy dit nie gebruik nie laat weet ook asb. vir Estelle. Gee asb. terugvoer hoe u dit ervaar. Dit sal die skrywer kan help.

 

VERBINTENIS (BELYDENIS) GROEP

Die volgende bespreking vind Sondag18 Oktober plaas. Die gesprek is direk na die Aandiens wat 18:00 begin.

 

GESAMENTLIKE DANKDIENS

Volgens ons kalender sou ons gesamentlike dankdiens op 1 November plaasgevind het.  Die dankdiens skuif a.g.v. die nuwe skoolvakansie na 8 November 2020 om 09:00.

 

KERKRAADVERGADERING

Die kerkraadvergadering: beplanning wat sou plaasvind op Dinsdag 27 Oktober in die ‘Wolk’ word vervroeg na Dinsdag 20 Oktober 2020 om 17:30 in die saal waar meer ruimte is. Ons geniet ’n ligte ete saam vanaf 17:30.

 

RENéE CONRADIE BOEK BESPREKING

Op Donderdag 22 Oktober 2020 om 18:00 vind ‘n boekbespreking van Renée Conradie se boek Met die Vierkleur in Parys  plaas in die saal.  Bespreek asb. jou plek by Estelle by 078194 220 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).  Bring jou eie bottel en bord en kom geniet ’n heerlike bespreking saam met Renée.

 

KERKKANTOOR

Die kerkkantoor is weer oop. Daar is wel probleme met ons landlyn. Kontak asb. vir Estelle en Hannatjie op hulle selfone of per e-pos.

 • Estelle 078 194 0220 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Hannatjie 082 811 5997 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

GESPREKGROEPE

 • Junia gesprekgroep kom op Maandag 19 Oktober om 15:00 in die saal bymekaar. Ds André lei gesprek in oor: ‘Maak Covid-19 ons geloofwaardiger?’  Ons vra dat julle vir Mariki Oosthuizen en Louiza Swarts (Oom Boy se eggenoot en dogter) in jul gebede onthou.
 • Woensdagoggend gesprekgroep kom op Woensdag 21 Oktober om 09:00 in die saal bymekaar.

 

DIENSTE BY AFTREEOORDE

Princess Christian:  Op Dinsdag 20 Oktober om 10:30 o.l.v. ds. André

Huis Piek:  Op Woensdag 21 Oktober om 10:00 o.l.v. ds. André.

 

 

LIEF EN LEED

Verjaarsdae: Jan Greyling (Cottage Q); Jean Janse van Rensburg (Clarkst) en Lizanne Pienaar (Lyrast)

 

Ongesteld: Le Roux Zeeman; Boy Oosthuizen met hartversaking (Lawleyst); Gerda du Toit; Blackie Swart (Oostvallei); Ina Nell (Argo Place).

 

VROLIKE VRYDAE FEESTE 2020

 • Op Vrydag 6 November is heerlike worsbroodjies beskikbaar tussen 17:00 en 19:00. Jy kan jou bestelling plaas deur ’n epos te stuur aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of Estelle te Whatsapp/SMS na 078 194 0220 voor 12:00 op die voorafgaande Woensdag. Jy kan jou wegneem-ete elektronies betaal en die bewys van betaling saamneem wanneer jy die kos afhaal. Gebruik asb. as verwysing jou NAAM + FEESETE.  Jy kan ook op die dag wat jy die wegneem-ete afhaal SnapScan of met die presiese kontant betaal (geen kleingeld gaan beskikbaar wees).

 

 • Ouma Rooi se koeksisters, groot koeke, bevrore etes en heerlike Saronsbergwyn sal ook Vrydagaand in ons kermiswinkel beskikbaar wees. Die wyn is R20,00 per glas vir Earth in Motion of Rosé en R30,00 per glas vir Shiraz. Bottels wyn kan ook gekoop word teen R100,00 vir ’n bottel Earth in Motion/Rosé en R120,00 vir ’n bottel Shiraz.  Baie, baie dankie aan Gene en Nic van Huyssteen vir die heerlike Saronsberg!  Waardeer dit baie!

 

 • Jy kan die kos net kom afhaal of kom saamkuier. Diegene wat veilig voel en die nodige maatreëls tref kan ook ‘n piekniekkombers bring en op die terrein ‘n fesie hou of in die saal by ‘n ronde tafel sit mits die nodige afstand gehou word.

 

BOTTELS VIR KERSSANGDIENS

Ons benodig leë twee liter koeldrank bottels vir ons Kerssangdiens waarskynlik op Sondagaand 29 November.  Ons sal dit waardeer indien jy ons daarmee kan help.  Bring saam kerk toe op ’n Sondag of lewer by die kerkkantoor af.

 

KERKBODE

Die nuutste Kerkbode is in die voorportaal beskikbaar.  Geneem gerus een.

 

AANDETES AAN SKUILING VIR HAWELOSES

Ons is weer deur Pretoria-gemeente gevra om by ‘n skuiling vir hawelose manne en gesinne betrokke te raak. Ons moet 20 klein aandetes (bv. worsbroodjies, kerrie en rys, burgers) asook vrugte en 2 brode by Arcadia-kerkgebou op Maandagmiddae voorsien. Indien jy betrokke wil raak met die maak van eenvoudige kos een keer per maand of eenmalig vir een week, kontak asb. Estelle of André. Indien jy nie kan aflewer nie sal ds. André dit by jou kom oplaai. Ons is tans al vier persone en dalk nog een.

 

COVID-19: FASE 1

Ons moet ongelukkig steeds in gedagte hou dat talle lande ‘n tweede ernstige vlaag van infeksies ontwikkel het waarin rekord getalle aangeteken is. Hoewel die somer ons hier in die suidelike halfrond bevoordeel, moet ons asseblief versigtig bly:

 

 • Persone ouer as 60 jaar en alle persone met een of ander liggaamlike swakheid word gewaarsku om hulleself steeds so veel as moontlik eenkant te hou. Indien u moet uitgaan, vermy groot groepe mense, hou asseblief veilige afstand, dra jou bril en gesigbeskerming.

 

 • Moet asseblief ook nie huiwer om ons leraars te bel en oor enigiets met hulle te gesels of selfs ‘n afspraak te maak nie. Die leraars is beskikbaar soos volg:

     - Ds. André 072 317 0408 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

     - Ds. Bernice 083 417 5133 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     Die leraars kan lidmate met enige sake en mits alle veiligheidsmaatreëls getrou nagekom word, per afspraak by die kerkkantoor ontvang. Indien u angs ervaar, neerslagtig raak of nie kan slaap nie kontak asseblief ‘n sielkundige of maak dadelik ‘n afspraak om met een van ons te gesels.

 

 • Ons nooi almal om waar hulle is elke dag om 12:00 – wanneer ons kerkklokke lui – ’n paar oomblikke voor die Here stil te word en vir wysheid, moed en die leiers van die regering, maatskappye, onderwys, mediese personeel en hulporganisasies te bid.

 

 • Spesiale geleenthede, soos begrafnisse en doopgeleenthede sal steeds in oorleg met die Leraars en Dagbestuur bespreek kan word. Ons kan ook steeds reël dat u die gemeentetuin en in besonder die herinneringsmuur in veiligheid kan besoek.

 

 • Daar is ’n klompie kinders en gesinne wat afhanklik is van Laerskool Anton van Wouw vir kos en basiese behoeftes. Charmaine Krüger, het die nood geïdentifiseer en poog om in hierdie tyd daardie 12 gesinne te voorsien van basiese kos, behoeftes en die nodige medisyne en aanvullings. Indien u ’n bydrae kan lewer, kontak gerus vir Charmaine by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 082 631 3664.

 

DANKOFFERS EN BYDRAES

Die Kerkraad wil sy dank uitspreek vir die positiewe reaksie op die versoek om u maandelikse bydraes te verhoog om sodoende te vergoed vir die verlies aan erediensdankoffers. Die gemeente se maandelikse dankofferbydraes tot 31 Augustus is ongeveer gelyk aan die begrote bedrag vir maand- en erediens dankoffers vir dieselfde periode. Alhoewel ons tog sekere besparings kan bewerkstellig, gaan die meeste van die gemeente se normale maandelikse uitgawes egter steeds voort.

 

Die werklikheid is egter dat ons as gemeente in ‘n groot mate ook afhanklik is van ons fondsinsamelingsprojekte soos die wynveiling (Junie) en kermis (Augustus). Hierdie projekte kan nie op die oomblik aangebied word nie maar die Kerkraad is vol vertroue dat ons wel nuwe planne (o.a. Vrolike Vrydagaand Feeste) sal kan aanbied om die nodige fondse te kan kry. Ons behoort binnekort ons nuwe idees rondom die jaarlikse kermis en wynveiling met u te deel.

 

Die Kerkraad wil dus ‘n beroep doen dat u asseblief, sovêr dit moontlik is, moet voortgaan om maandelikse bydraes en erediens offergawes per EFT, Snapscan of debietorders te maak en om te oorweeg om u bydraes te verhoog waar moontlik.  Dankie vir u voortgesette bydraes. Ons waardeer dit baie!

Gemeente se bankbesonderhede:

NG Kerk Waterkloof

ABSA Brooklyn Mall Takkode 33-53-45

Lopende rekening 1500 580 077

 

KOMMUNIKASIE

 • Kyk asseblief gereeld na jou foon (SMS`e), jou epos en ook die webblad (http://www.waterkloofkerk.co.za/)
 • Alle nuus, opdaterings en reëlings sal op hierdie platforms gedeel word.

 

SNAPSCAN

   

Ons beskik oor SnapScan.  U kan die toepassing op u selfoon aflaai en dan u offergawes of maandelikse bydraes met SnapScan aan die gemeente oordra. U kan ook allerlei ander betalings (bv. winkels en markte) so kontantloos en veiliger doen.

 

DEBIETORDER

Indien u graag u dankoffer per debietorder aan die kerk wil gee of wil verhoog, klik hier vir ’n debietordervorm.

 

HELP ONS OM AL ONS MENSE TE BEREIK

Stuur asseblief (a) name van lidmate wat ongesteld is OF HULP VAN ENIGE AARD BENODIG; (b) kommentaar oor hierdie brief en (c) e-posadresse (bv. u man/ vrou/kind/lidmaat oorsee) waarheen ons die brief kan stuur. U kan hierop net “reply”.

 

KONTAKNOMMERS VIR KERKRAAD VERTEENWOORDIGERS

- Stephan Barac (Voorsitter Kerkraad) 082 554 8941

- Maarten van Hoven (Ondervoorsitter Kerkraad) 083 412 7885.

 

 

Mag jou buite- én binne-tuin blom en die storms bedaar – Estelle van der Vyver

 

 

 

 

 

Spesiale Geleenthede

Spesiale geleenthede

VROLIKE VRYDAE FEESTE 2020 Op Vrydag 6 November is heerlike worsbroodjies beskikbaar tussen 17:00 en 19:00. Jy kan jou bestelling plaas...

Read more

Hierdie week se Gemeentebrief

Gemeentebrief

Gemeentebrief: 16 - 23 Oktober 2020 Liewe Lidmaat GEDAGTE VIR DIE WEEK *ONS EREDIENSTE IS ‘OOP’ – JY HOEF NIE TE BESPREEK NIE...

Read more

Hierdie week se Bulletin

Hierdie week se Liturgie

Liturgie

Sondag 18 Oktober 2020 erediens

Read more

Boodskappe en bybelstudies

Boodskappe en bybelstudies

Om met die here se seën te lewe 11 Augustus 2019 Misterie van die koninkryk 21 Julie 2019 Om met God te...

Read more

Dankoffermaand

Dankoffermaand

Dankoffermaandbrief Debietorder

Read more