Kontak Besonderhede

ADRES
353 Deystraat,
Nieuw Muckleneuk
(oorkant Anton v Wouw Laerskool)

POSADRES
Posbus 2492
Brooklyn Square
0075

EREDIENSTE SONDAE

Klassieke diens:  09:00
Gesinsdiens:*
 09:00
Kindergroepe:*

ongeveer
10:00
Aanddiens:*  18:00
Tienergroepe en Belydenisklas:*
Net na aanddiens
 
*Slegs in skoolkwartaal  

KERKKANTOOR
353 Deystraat
Nieuw Muckleneuk
ngkwater@yebo.co.za
012 460 3913

PERSONEEL
Leraars

André van Niekerk
Rotsvygielaan 295
La Montagne
072 317 0408

Bernice Serfontein
083 417 5133

Dienste by aftreeoorde
Willie Botha
082 573 2690

Gemeente organiseerder
Hannatjie Venter
082 811 5997

Sekretaresse
Estelle van der Vyver
ngkwater@yebo.co.za
Tel: 012 460 3913

Gesinsdiens
Harm Kelderman
084 584 5298

Orrelis
Betsie Schaap

082 774 9376

Koster
Jabu Mtau

064 700 7004

Kerkraad voorsitter
Stephan Barac
082 554 8941

Onder-voorsitter
Maarten van Hoven
083 412 7885

Gemeentebrief: 27 Maart 2020

Liewe Lidmaat

GEDAGTE VIR DIE WEEK
“Gathering God, draw us out beyond our cramped circles of care. Draw us toward the neighbor, the other, the outsider, the hurting one. May we practice compassion. Amen.” ― Walter Brueggemann, A Way other than Our Own: Devotions for Lent

EREDIENS SONDAG 29 MAART 2020
Sondag 29 Maart 2020 se boodskap onder leiding van ds Bernice Serfontein is op Youtube beskikbaar.  Kliek op   https://youtu.be/OVSl4N7L2B4 of gaan na liturgie om daarna te luister.  Ons stuur ook ’n SMS met die skakel aan.  Skrifgedeelte:    Matteus 11:28-30

Ons sê baie dankie aan Rhadus Snyman vir die klankopname van die boodskap.

Indien ons onder omstandighede nie ’n CD by Huis Piek en Larmenier kan aflaai nie wil ons u aanmoedig om die SMS met die skakel op te deel met mekaar sodat almal toegang het tot die boodskap.

COVID-19
In die lig van President Cyril Ramaphosa se toespraak op Maandag 23 Maart 2020 oor die Covid-19 virus, die ramptoestand in ons land en die wêreldwye pandemie, wil ons as Dagbestuur hiermee lidmate gerusstel, bemoedig en ook inlig oor die volgende besluite wat geneem is: 

ONS EIE GEMEENTEREËLING
In lyn met bogenoemde het ons besluit dat daar:

 • Alle eredienste en gemeenteaktiwiteite (insluitend die Pasga-ete, Goeie Vrydag, tuisnagmaal en Opstandingsondag, aandgesprekke en bybelstudies) is afgestel tot verdere kennisgewing. Gedurende hierdie tyd gaan weeklikse eredienste opgeneem word en elektronies aan lidmate versprei word. Sodoende kan lidmate steeds deel vorm en voel van ons eredienste.
 • Ons nooi almal om waar hulle is elke dag om 12:00 – wanneer ons kerkklokke lui – ’n paar oomblikke voor die Here stil te word en vir wysheid en moed te bid.
 • Spesiale geleenthede, soos begrafnisse sal in oorleg met die Leraars en Dagbestuur bespreek word.
 • Die kerkkantoor en ander fasiliteite is gesluit. Estelle en Hannatjie is egter beskikbaar soos volg:
 • -    Estelle 078 194 0220 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • -    Hannatjie 082 811 5997 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Die leraars is beskikbaar soos volg:
 • -    Ds. André 072 317 0408 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • -    Ds. Bernice 083 417 5133 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Kontaknommers vir Kerkraad verteenwoordigers
 • -     Stephan Barac 082 554 8941
 • -     Maarten van Hoven 083 412 7885

DANKOFFERS EN BYDRAE
Die gemeente se gewone uitgawes gaan voort en rekeninge moet steeds vereffen word.
Gaan asseblief voort om bydraes en erediensoffergawes per EFT, Snapscan of Debietorders te maak.
Gemeente se bankbesonderhede:
NG Kerk Waterkloof
ABSA Brooklyn Mall Takkode 33-53-45
Lopende rekening 1500 580 077

KOMMUNIKASIE
Kyk asseblief gereeld na jou foon (SMS`e), jou epos en ook die webblad (http://www.waterkloofkerk.co.za/).  Alle nuus, opdaterings en reëlings sal op hierdie platforms gedeel word.

LIEF EN LEED
Ongesteld:
 Chanez Erasmus (by haar ouershuis); Jan Opperman (skouer); Frans Krause (Pta.-Oos);  Constandt en Ristie Viljoen; Johan en Ina Nell (Argo Place); Blackie Swart (Oostvallei).

Bid asb. vir mediese personeel en viruslyers in ons land en dwarsdeur die wêreld.

Meegevoel aan:

 • Arista de Bruyn en familie met die afsterwe van Len op 14 Maart 2020. ’n Dankdiens is op Donderdag 19 Maart in ons erediensruimte gehou.
 • Gerdus, Annatjie, Juandré, Delano en Chanté Kemp met die afsterwe van Annatjie se moeder, Amanda van Straaten, op 17 Maart 2020. ’n Dankdiens is op Maandag 23 Maart in ons erediensruimte gehou.
 • Gerda Groenewald en familie met die afsterwe van Gerda se moeder op 26 Maart 2020.  ’n Dankdiens sal later by Skuilkrans gemeente gehou word.

BEHOEFTIGE KINDERS EN GESINNE
Daar is ’n klompie kinders en gesinne wat afhanklik is van Laerskool Anton van Wouw vir kos en basiese behoeftes. In die lig van die buitengewone omstandighede wat die Nasionale staat van inperking ons meebring is die skool nou baie langer toe. Een van ons lidmate, Charmaine Krüger, het die nood geïdentifiseer en poog om in hierdie tyd daardie 12 gesinne te voorsien van basiese kos, behoeftes en die nodige medisyne en aanvullings. Indien u ’n bydrae kan lewer, kontak gerus vir Charmaine by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 082 631 3664. Kom ons verloor nie die nood waarin hierdie pandemie ons dompel uit die oog nie. Dankie, vir jou inisiatief Charmaine!

SNAPSCAN
Ons beskik oor SnapScan.  U kan die toepassing op u selfoon aflaai en dan gedurende die erediens u offergawes of maandelikse bydraes met SnapScan aan die gemeente oordra. U kan ook allerlei ander betalings (bv. winkels en markte) so kontantloos en veiliger doen. 

DEBIETORDER
Indien u graag u dankoffer per debietorder aan die kerk wil gee of wil verhoog, kliek hier vir ‘n debietordervorm.

Stuur asseblief (a) name van lidmate wat ongesteld is; (b) kommentaar oor hierdie brief en (c) e-posadresse (bv. u man/ vrou/kind/lidmaat oorsee) waarheen ons die brief kan stuur. U kan hierop net “reply”.

 

Leef veilig en in vrede – Estelle van der Vyver

 

Spesiale Geleenthede

Spesiale geleenthede

Alle eredienste en gemeenteaktiwiteite (insluitend die Pasga-ete, Goeie Vrydag, tuisnagmaal en Opstandingsondag, aandgesprekke en bybelstudies) is afgestel tot verdere kennisgewing.

Read more

Hierdie week se Gemeentebrief

Gemeentebrief

Gemeentebrief: 27 Maart 2020 Liewe Lidmaat GEDAGTE VIR DIE WEEK“Gathering God, draw us out beyond our cramped circles of care. Draw us...

Read more

Hierdie week se Bulletin

Hierdie week se Liturgie

Liturgie

Sondag 5 April 2020 erediens

Read more

Boodskappe en bybelstudies

Boodskappe en bybelstudies

Om met die here se seën te lewe 11 Augustus 2019 Misterie van die koninkryk 21 Julie 2019 Om met God te...

Read more

Dankoffermaand

Dankoffermaand

Dankoffermaandbrief Debietorder

Read more