Kontak Besonderhede

ADRES
353 Deystraat,
Nieuw Muckleneuk
(oorkant Anton v Wouw Laerskool)

POSADRES
Posbus 2492
Brooklyn Square
0075

 

EREDIENSTE SONDAE

Klassieke diens:  09:00
Gesinsdiens:*
 09:00
Kindergroepe:*

ongeveer
10:00
Aanddiens:*  18:00
Tienergroepe en Belydenisklas:*
Net na aanddiens
 
*Slegs in skoolkwartaal  

 

KERKKANTOOR
353 Deystraat
Nieuw Muckleneuk
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
012 460 3913

 

PERSONEEL
Leraars

André van Niekerk
Rotsvygielaan 295
La Montagne
072 317 0408

Bernice Serfontein
083 417 5133

Dienste by aftreeoorde
Willie Botha
082 573 2690

Gemeente organiseerder
Hannatjie Venter
082 811 5997


Sekretaresse
Estelle van der Vyver
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 012 460 3913

Gesinsdiens
Harm Kelderman
084 584 5298

Orrelis
Betsie Schaap

082 774 9376

Koster
Jabu Mtau

064 700 7004

Kerkraad voorsitter
Stephan Barac
082 554 8941

Onder-voorsitter
Maarten van Hoven
083 412 7885

Gemeentebrief: 24 Januarie 2020

Liewe Lidmaat

GEDAGTE VIR DIE WEEK

als is nuut vir my

ek kon nie glo ’n ding kan val

of breek of regop staan

 

yster wat op water dryf

of in die lug kan vlieg

’n  raaisel wonderwerk

 

ek kon nie glo

die perd jaag

vlieë met sy stert

 

’n sonneblom wat

sy gesig kon draai

het my kop verraai

 

’n rivier wat van                                                        en so het dit gebeur

nêrens aanhou loop                                                ek hét gaan leer

het my tong geknoop                                              weet verwoes die avontuur

 

jy sal dit alles                                                            nou het vergaap

eendag leer                                                               verstaan geword

jou verwondering bekeer                                        alles vaal vervelig

 

                                                                                    Albert het gesê

                                                                                    dis onverstaanbaar

                                                                                    hoe verstaanbaar alles is

 

                                                                                    eintlik moet ons sê

                                                                                    wonder se fantasties

                                                                                    word deur weet vergeet

-       Pieter de Villiers in Jou gedagtes – ’n lees, dink en geselsboek vir almal.

 

EREDIENSTE

Sondag 26 Januarie 2020

09:00 Erediens o.l.v. ds. André

Musiek:  Betsie Schaap

Na ’n lang tydperk voltooi Willie Botha sy diens aan ons gemeente op 31 Januarie 2020.  Hy was gemeentebestuurder en het ook pastorale hulp verleen.  Ons neem vanoggend van hom afskeid. Op ’n tafel by die brunch  is ’n boek waarin jy ’n boodskappie vir hom kan skryf.

Blomme:  Baie dankie aan Petru Rheeder

Tee:  Baie dankie aan Jenny de Villiers en Rika Botha

10:15 Gemeente brunch. Ons sê dankie aan Karin en Stephan Barac vir die organisering van hierdie vreugdevolle geleentheid. Bydie brunch is ’n tafel waar jy jou selfoonnommer en e-posadres kan nagaan.  Jy kan ook daar invul of jy hierdie kwartaal kan help met die kinderbyeenkomste in die saal en of julle saamgaan Maropeng toe.

18:00 Aanddiens o.l.v. ds. Bernice. Ons vra alle ouers van die jongmense (graad 7-11) om asb. saam met julle kinders na die erediens toe te kom. Tienergroepe inskrywings net hierna. Ons sien uit na 'n mooi aand met koffie kuier op die stoep na die diens.

 

FINALEJAAR-JEUG BEGELEIDING (KATEGESE)

Een van ons gemeente se doelwitte vir dié jaar is om ons geloofsontwikkeling en begeleiding by die jeug op ’n hoër kwaliteitsvlak aan te bied.  Daar is egter min Sondae (±23) per jaar jeuggroepe en boonop is die tyd kort (40 – 50minute).  Daarom het ons ’n nuwe model ontwikkel wat oor twee jaar met vier modules (A + B en C + D) strek. Die modules roteer m.a.w. ons doen vanjaar module A + B en in 2021 C + D.  In 2022 weer A + B ens.  Al vier modules moet asb. voltooi word ten einde belydenis/verbintenis af te lê.  Elke module het ook ’n uitstappie/praktiese belewing en ons sal graag dat ouers dit moet bywoon.  Ons eerste uitstappie is na Maropeng  op 16 Februarie 2020.  By die geleentheid gesels ons oor hoe geloof én wetenskap om dieselfde vuur kan sit.  Ook ’n verantwoordelike wyse om die Bybel bv. Genesis 1 en 2 te lees en te verstaan. 

*NB Ons herinner ouers dat gedoopte kinders reeds lidmate is en belydenisaflegging ’n geleentheid tot verbintenis en sinvolle lidmaatskap is.

 

GELOOFSGESPREKKE

Junia gesprekgroep (Bybelstudie) kom op Maandag 27 Januarie 2020 om 15:00 in die Kapel (suidelike deel van die kerksaal) bymekaar.  ‘Christus bring lig maar godsdiens bring duisternis!’ ingelei deur André.  Heerlike tee en verversings na die gesprek.

● Ons wil graag vir lidmate nog ’n geleentheid bied om oor geloof, God en die Bybel te gesels. Ons eerste Maandelikse Aandgesprekgroep vind op Woensdag 29 Januarie om 18:00 in die Kapel (suidelike deel van die kerksaal) o.l.v. ds. Bernice plaas.  Hoe verstaan ons wat ons lees? ’n Verantwoordelike lig op die Bybel. Almal welkom oud en jonk. Parkeer u motor binne vir veiligheid.

Gesprekgroep begin weer op Woensdag 5 Februarie 2020 om 09:00 in die Kapel (suidelike deel van die kerksaal). Hensie van der Merwe uit Odessa kom praat oor hulle kerklike ondersteuningswerk in die burgeroorlog van Oos-Oekraïne.

Kwartaalgesprek se datum, tyd en spreker sal volgende week bekend gemaak word.

 

STILDIENS SONDAG 2 FEBRUARIE 2020

08:00 – 08:45 O.l.v. François Wessels in die kapel (suidoostekant van saal).  Kontemplatiewe Christelike Bediening. Om in Stilte oop te maak vir die inwonende teenwoordigheid van God; ’n bewuswording van Liefde en Lewe in Oorvloed.

 

KANTOOR TELEFOON

Die kerkkantoor se een telefoonlyn (012 460 3913) is herstel.

 

KLANKGEHALTE IN DIE EREDIENSRUIMTE

Klankspesialiste het verlede week ons besoek.  Enkele verstellings ter verbetering is gemaak.  Hulle het o.a. bevind dat mense met swakker gehoor in die eerste vier rye van die middelblok behoort te sit.   Die klank is daardie hardste.  Gee vir ons asb. terugvoer oor klankgehalte deur die kantoor te kontak 012 460 3913 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .  Niemand moet asb. aan die klankkontroles stel nie.

 

LIEF EN LEED

Ongesteld:  Constandt en Ristie Viljoen (Elarduspark); Hannatjie Venter (terug by werk); Oom Johan Nell (Argo Place); Blackie Swart (Oostvallei).

 

Seënwense aan Grete Grobler wat ouma geword het en aan oom Johan Carstens wat oupa-grootjie geword het.

 

Meegevoel aan Erma Laubscher wie se seun Marlo Koorts  op 21 Desember oorlede is. ’n Dankdiens is op Saterdag 25 Januarie 2020 in ons erediensruimte gehou.

 

* Dit gaan goed met Gene van Huyssteen en ook met Llewelyn Crewe-Brown. Beide het Kaapstad toe getrek. Anders as ander het nie een van hulle skade na hulle eerste Suidooster-ervaring nie . Llewellyn kon net nie gaan fietsry nie! Hulle stuur groete!

 

*  Vier families in ons land na verdrinkings van kinders/tieners.

 

*  Australië se mense en diere na die groot brande.

 

BESONDERE GELEENTHEDE

◊ Sondag 26 Januarie 2020 Gemeente brunch om 10:15.  Kom geniet ’n heerlike brunch en kuier heerlik saam.

 

◊ Sondag 16 Februarie 2020 Maropeng-uitstappie na die erediens.  Daar sal Sondag vorms by die brunch beskikbaar wees waarop u kan aandui of u wil saamgaan.

 

◊ Woensdag 26 Februarie 2020 Aswoensdagdiens om 18:00.

 

◊ Sondag 8 Maart 2020 Belydenisaflegging om 18:00 met Affie Seunskoor.

 

ALMANAKKE

In die voorportaal en by die deure is die almanak vir 2020 beskikbaar. Neem gerus een en ook vir die lidmate wat nie by die kerk kan uitkom om een te neem nie.  Ons almanak is ook op die webblad beskikbaar.

 

NUUS VAN DIE VAN DER MERWES IN ODESSA OEKRAïNE

Die Van der Merwe sal Sondag tydens die brunch beskikbaar wees.  Gesels gerus met hulle en gee jou adres as jy hulle nuusbrief wil ontvang. Om die nuus en verslag van die Van der Merwes se bediening in Odessa Oekraïne te lees kan u kliek op die skakel.

 

ELEKTRISITEIT-ONDERBREKINGS

Ons is weer in die tyd van elektrisiteit-onderbrekings.  Wanneer die kerkkantoor ’n elektrisiteit-onderbreking het werk die telefone nie.  Kontak die personeel dan op hulle selfone.  Estelle van der Vyver 078 194 0220 en Hannatjie Venter 082 811 5997.

 

PROJEKTE

Herwinning:  Gee asb. u gebruikte bottels, plastiek (hard en sag), papier en blikkies by ons herwinningspunt (regs van gemeentehuis se motor ingang) af. 

▪ Toiletpapier:  Pretoria Gemeente onderhou en bestuur ‘n kleuterskool en ‘n huis vir haweloses.  Hulle benodig 100 rolle toiletpapier per maand vir hulle toilette. Indien u kan help gee asb. by kerkkantoor af of plaas in rooi trollie in die ingangsportaal of in ’n houer in die saal.

▪ Seilsakkies: Waterkloofkerk het seilsakkies (vou op in ‘n beursievorm) beskikbaar wat ons in ons inkopie lewe kan gebruik.  Die seil sakkies is Sondae na afloop van die erediens te koop teen R30,00 (in die week by die kerkkantoor). Kom ons ondersteun die projek en wys dat Waterkloof omgee!

▪ Ons Huis (Sepedi: Re Gae) – projek in Daspoort

Ons Huis is ’n kleuterskool in ’n informele nedersetting in Daspoort. Ons as gemeente is betrokke by die kleuterskool. Die watertenk is opgesit en ander werkies is gedoen.  Baie dankie aan almal wat meegedoen het. Sinvac Plastics het die watertenk geskenk.  Kom ons ondersteun hulle wanneer ons tenks ens. koop. Kontakbesonderhede: 012 386 6484 en This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 SEKURITEITSMAATREËLS

Om by die kleinhekkie (2) op die grasperk uit te gaan druk 2580.  Indien u nadat die hekke op ‘n Sondag gesluit is wil inkom, druk 150# op die sleutelbord by die kleinhekkie (2) vir Jabu of 151# vir Hannatjie.  Moet dit asb. met niemand deel nie.

 

ADULT EDUCATION AND TRAINING (AET) OP WEEKSAANDE

Mense met enige moedertaal kom vir onderwys vanaf Vlak 1 (lees en skryf) tot en met Graad 12.  Klasse word vanaf 17:30 tot 19:30 op Maandae – Donderdae gedurende skoolkwartale aangebied.   Navrae kontak die kerkkantoor 012 460 3913.

 

LERAARS

  • Indien u ds. Bernice benodig, skakel haar 083 417 5133.
  • Indien u ds. André benodig, skakel hom 072 317 0408.

 

KERKKANTOOR

Die kantoor is elke weeksoggend oop van 08:30 tot 13:30.

Kontakbesonderhede 012 460 3913 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of gaan na www.waterkloofkerk.co.za  vir meer inligting.

Stuur kommentaar of skryf dit op die geel vormpie wat in die kerkbanke geplaas is. 

 

WEBBLAD

Besoek ons webblad www.waterkloofkerk.co.za.

Op versoek sal ons van die afgelope twee maande se boodskappe op die webblad plaas.

 

FACEBOOKBLAD

Ons beskik oor ‘n Facebookblad.  Om op hoogte te bly van al die kerkgebeure en foto’s, besoek “Waterkloof gemeente” op Facebook.

 

SNAPSCAN

   

Ons beskik oor SnapScan.  U kan die toepassing op u selfoon aflaai en dan gedurende die erediens u offergawes of maandelikse bydraes met SnapScan aan die gemeente oordra. U kan ook allerlei ander betalings (bv. winkels en markte) so kontantloos en veiliger doen. 

 

DEBIETORDER

Indien u graag u dankoffer per debietorder aan die kerk wil gee of wil verhoog, kliek hier vir ‘n debietordervorm.

 

BANKBESONDERHEDE

Gemeente se bankbesonderhede:

NG Kerk Waterkloof

ABSA Brooklyn Mall Takkode 33-53-45

Lopende rekening 1500 580 077

 

Dankie vir julle kommentaar. Stuur asseblief (a) name van lidmate wat ongesteld is; (b) kommentaar oor hierdie brief en (c) e-posadresse (bv. u man/ vrou/kind/lidmaat oorsee) waarheen ons die brief kan stuur. U kan hierop net “reply”.

 

Seënwense vir jou naweek – Estelle van der Vyver

Spesiale Geleenthede

Spesiale geleenthede

  GEMEENTE BRUNCH 26 JANUARIE 2020 NA OGGEND EREDIENS Kom kuier heerlik saam en geniet 'n heerlike brunch.

Read more

Hierdie week se Gemeentebrief

Gemeentebrief

Gemeentebrief: 24 Januarie 2020 Liewe Lidmaat GEDAGTE VIR DIE WEEK als is nuut vir my ek kon nie glo ’n ding kan val of breek...

Read more

Hierdie week se Bulletin

Bulletin

Bulletin 26 Januarie 2020

Read more

Hierdie week se Liturgie

Liturgie

Liturgie 26 Januarie 2020

Read more

Boodskappe en bybelstudies

Boodskappe en bybelstudies

Om met die here se seën te lewe 11 Augustus 2019 Misterie van die koninkryk 21 Julie 2019 Om met God te...

Read more

Dankoffermaand

Dankoffermaand

 Dankoffermaandbrief Debietorder

Read more