Kontak Besonderhede

ADRES
353 Deystraat,
Nieuw Muckleneuk
(oorkant Anton v Wouw Laerskool)

POSADRES
Posbus 2492
Brooklyn Square
0075

 

EREDIENSTE SONDAE

Klassieke diens:  09:00
Gesinsdiens:*
 09:00
Kindergroepe:*

ongeveer
10:00
Aanddiens:*  18:00
Tienergroepe en Belydenisklas:*
Net na aanddiens
 
*Slegs in skoolkwartaal  

 

KERKKANTOOR
353 Deystraat
Nieuw Muckleneuk
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
012 460 3913

 

PERSONEEL
Leraars

André van Niekerk
Rotsvygielaan 295
La Montagne
072 317 0408

Bernice Serfontein
083 417 5133

Dienste by aftreeoorde
Willie Botha
082 573 2690

Gemeente organiseerder
Hannatjie Venter
082 811 5997


Sekretaresse
Estelle van der Vyver
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 012 460 3913

Gesinsdiens
Harm Kelderman
084 584 5298

Orrelis
Betsie Schaap

082 774 9376

Koster
Jabu Mtau

064 700 7004

Kerkraad voorsitter
Stephan Barac
082 554 8941

Onder-voorsitter
Maarten van Hoven
083 412 7885

Gemeentebrief: 18 Oktober 2019

Liewe Lidmaat

 

GEDAGTE VIR DIE WEEK

"It's an universal law, intolerance is the first sign of an inadequate education.  An ill-educated person behaves with arrogant impatience, whereas truly profound education breeds humility."

- Aleksandr Soltzhenitsyn

 

EREDIENSTE

Sondag 20 Oktober 2019

09:00 Erediens o.l.v. ds. André

Musiek:  Betsie Schaap

09:00  Gesinsdiens in saal o.l.v. ds. Harm

Tee:  Baie dankie aan Ernita Snyders en Engela Marais

10:00  Kindergroepe

18:00  Aanddiens in kerk o.l.v. ds. Bernice.Ons nooi alle ouers, lidmate en besoekers uit om die aanddiens by te woon.  Kleredrag:  Informeel.  Tienergroepe net hierna. (Afsluiting.)

 

Ons jongmense begin die 23ste Oktober met eksamen. Ons wil hulle graag ondersteun deur vir hulle ruim geleentheid te gee om voor te berei vir die eksamen. Daarom is eerskomende Sondagaand ons laaste Aanddiens. Ds. Bernice nooi alle tieners uit om ’n koffie-afspraak met haar te maak indien hulle wil gesels oor die eksamen of enige ander saak of selfs net ’n studiebreuk wil neem. Baie sterkte met die eksamen. Werk hard en geniet die voorreg van onderrig. Ons dink aan julle.

 

GESINSDIENSTE

Daar gaan vir die volgende vier Sondae gesinsdienste in die saal wees o.l.v. ds. Harm.

Sondag 27 Oktober 2019 gaan daar nie ’n gesamentlike diens gehou word nie en sal daar ’n gesinsdiens in die saal plaasvind.

 

SNAPSCAN

   

Ons beskik oor SnapScan.  U kan die toepassing op u selfoon aflaai en dan gedurende die erediens u offergawes of maandelikse bydraes met SnapScan aan die gemeente oordra. U kan ook allerlei ander betalings (bv. winkels en markte) so kontantloos en veiliger doen. 

 

ALGEMENE SINODESITTING

Tydens verlede die afgelope week het die 17de Algemene Sinode van die NG Kerk in Boksburg bymekaar gekom.  Meegaande die besluit oor selfdegeslagverhoudings. Kliek hier vir die persverklaring oor selfdegeslagverhoudings.

 

BESONDERE GELEENTHEDE

* MAROPENG-UITSTAPPIE

Die Maropeng-uitstappie moes ongelukkig uitgestel word na vroeg volgende jaar a.g.v. die rugbywedstryd eerskomende Sondagmiddag en heel waarskynlik die semi-finaal op Sondag die 27ste Oktober. Daarna skryf die jongmense reeds eksamen. 

 

* TIENDEMAAND DANKDIENS op Sondag 3 November 2019 om 09:00.  Die ou tradisie is gerig dat mense nadink oor seëninge in hulle lewe en so na as moontlik ’n tiende dankoffer gee.

 

* GHOLFDAG

Ons gholfdag vind plaas op Donderdag 14 November 2019 by Waterkloof Gholfklub.  Ons begin om 12:00 met ’n shotgun start. Kontak Tokkie van Zyl 0825756053 of Ina Smith 0826546703.

 

 

* HERINNERINGSONDAG met nagmaal op Sondag 17 November 2019 om 09:00.  (Ons dink o.a. terug aan afgestorwenes van Desember 2018 tot November 2019.)

 

* KERSSANGDIENS (GROENKLOOF)

Op Sondag 17 November 2019 om 19:00 vind Groenkloof gemeente se Kerssangdiens plaas.

 

* KERSSANGDIENS WATERKLOOFKERK

Op Sondag 24 November 2019 om 18:00 vind ons Kerssangdiens plaas.

 

KERMIS 2019

Ons wil weereens almal bedank wat bygedra het om ons kermis 2019 ’n reuse sukses te maak.  Ons inkomste is R214 476,00.

 

LIEF EN LEED

Ongesteld:  Frances Basson (Waterkloof Golf Estate); Dorothy van der Merwe (Larmenier); Salomé Boshoff (Waterkloof Golf Estate); Esther Jonker (Hermanus); Noeleen Badenhorst (Waterkloof Palms); Ina Nell (Argo Place)

 

Meegevoel aan André en Christien Robberts en familie met die afsterwe van André se ma, Ann Robberts, op 9 Oktober 2019.  Die dankdiens is Dinsdagoggend by Kingswood Village gehou.

 

* Baie geluk aan Cas Wepener met sy nuwe boek ‘Die Slaghuis’ uitgegee deur Protea Uitgewers. Jammer om afskeid te neem van Cas, Clara, Adriana, Aloïse en Casper wat na Stellenbosch verhuis. Dit was ’n goeie tien jaar saam met hulle.  Jammer om ook afskeid te neem an Gene van Huyssteen.  Sy was ’n paar dekades langer as hulle hier.

 

 

OGGENDBYEENKOMS

Op Donderdag 31 Oktober 2019 om 10:00 vind ons oggendbyeenkoms plaas.  Ons besoek Ludwig’s Rose.  Indien jy wil saamgaan skakel die kerkkantoor 012 460 3913 of e-pos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

GELOOFSGESPREK

* Gespreksgroep op Woensdag 23 Oktober 2019 om 09:00 o.l.v. ds. André in die kapel. Kom ons sorg vir God se huis:  Ekonomie én ekologi.

 

* Junia gespreksgroep kom weer in Oktober bymekaar. 

 

ONS HUIS (SEPEDI: RE GAE) – PROJEK IN DASPOORT

’n Paar jonger lidmate neem inisiatief!  Hulle ondersteun ’n kleuterskool in ’n informele nedersetting in Daspoort. Ons wil as gemeente dié met gesonde kos en ander dringende behoeftes ondersteun. Die projek toon potensiaal vir ons as gemeente om langtermyn betrokke te wees. Die primêre behoefte is om water op die terrein te kry. Ons wil graag ’n watertenk koop en op Saterdag 9 November opsit.  Help ons met die koop daarvan (offergawes by die deur of stuur aan die kerkkantoor bydrae gemerk ‘Ons Huis’).  Help ons om die oggend van die 9 November die watertenk op te sit. Ons gaan saam kuier, braai en die gemeenskap leer ken. Waterkloof gee om!

 

 

 

 

 

 

Kom kyk saam rugby op Sondag 20 Oktober 2019 op 'n groot skerm in die kerksaal.  Bring eet- en drinkgoed saam en kuier heerlik saam.

 

EREDIENS BY AFTREEOORD

Princess Christian:  Op Dinsdag 22 Oktober 2019 om 10:30 o.l.v. ds. Willie.

Huis Piek:  Op Woensdag 23 Oktober om 10:00 o.l.v. ds. Willie.

 

PROJEKTE

Herwinning:  Gee asb. u gebruikte bottels, plastiek (hard en sag), papier en blikkies by ons herwinningspunt (regs van gemeentehuis se motoringang) af. 

▪ Toiletpapier:  Pretoria Gemeente onderhou en bestuur ‘n kleuterskool en ‘n huis vir haweloses.  Hulle benodig 100 rolle toiletpapier per maand vir hulle toilette. Indien u kan help gee asb. by kerkkantoor af of plaas in rooi trollie in die ingangsportaal of in ’n houer in die saal.

▪ Seilsakkies: Waterkloofkerk het seilsakkies (vou op in ‘n beursievorm) beskikbaar wat ons in ons inkopie lewe kan gebruik.  Die seilsakkies is Sondae na afloop van die erediens te koop teen R30,00 (in die week by die kerkkantoor). Kom ons ondersteun die projek en wys dat Waterkloof omgee!

 

SEKURITEITSMAATREËLS

Om by die kleinhekkie (2) op die grasperk uit te gaan druk 2580.  Indien u nadat die hekke op ‘n Sondag gesluit is wil inkom, druk 150# op die sleutelbord by die kleinhekkie (2) vir Jabu of 151# vir Hannatjie.  Moet dit asb. met niemand deel nie.

 

LEES- EN SKRYFKLASSE

Donderdae vanaf 13:15 – 14:15:  Engelse lees- en skryfklasse.

Belangstellendes kontak die kerkkantoor 012 460 3913.

 

ADULT EDUCATION AND TRAINING (AET) OP WEEKSAANDE

Mense met enige moedertaal kom vir onderwys vanaf Vlak 1 (lees en skryf) tot en met Graad 12.  Klasse word vanaf 17:30 tot 19:30 op Maandae – Donderdae gedurende skoolkwartale aangebied.   Navrae kontak die kerkkantoor 012 460 3913.

 

LERAARS

  • Indien u ds. Willie benodig, skakel hom 082 573 2690.
  • Indien u ds. Bernice benodig, skakel haar 083 417 5133.
  • Indien u ds. André benodig, skakel hom 072 317 0408.

 

KERKKANTOOR

Die kantoor is elke weeksoggend oop van 08:30 tot 13:30.

Kontakbesonderhede 012 460 3913 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of gaan na www.waterkloofkerk.co.za  vir meer inligting.

Stuur kommentaar of skryf dit op die geel vormpie wat in die kerkbanke geplaas is. 

 

WEBBLAD

Besoek ons webblad www.waterkloofkerk.co.za.

Op versoek sal ons van die afgelope twee maande se boodskappe op die webblad plaas.

 

FACEBOOKBLAD

Ons beskik oor ‘n Facebookblad.  Om op hoogte te bly van al die kerkgebeure en foto’s, besoek “Waterkloof gemeente” op Facebook.

 

DEBIETORDER

Indien u graag u dankoffer per debietorder aan die kerk wil gee of wil verhoog, kliek hier vir ‘n debietordervorm.

 

BANKBESONDERHEDE

Gemeente se bankbesonderhede:

NG Kerk Waterkloof

ABSA Brooklyn Mall Takkode 33-53-45

Lopende rekening 1500 580 077

 

Dankie vir julle kommentaar. Stuur asseblief (a) name van lidmate wat ongesteld is; (b) kommentaar oor hierdie brief en (c) e-posadresse (bv. u man/ vrou/kind/lidmaat oorsee) waarheen ons die brief kan stuur. U kan hierop net “reply”.

 

Seënwense vir jou naweek – Estelle van der Vyver

Spesiale Geleenthede

Spesiale geleenthede

GHOLFDAG BY WATERKLOOF GHOLFKLUB DONDERDAG 14 NOVEMBER 2019 12:00 SHOTGUN START Kontak Tokkie van Zyl 0825756053

Read more

Hierdie week se Gemeentebrief

Gemeentebrief

Gemeentebrief: 18 Oktober 2019 Liewe Lidmaat   GEDAGTE VIR DIE WEEK "It's an universal law, intolerance is the first sign of an inadequate education. ...

Read more

Hierdie week se Bulletin

Bulletin

Bulletin 20 Oktober 2019

Read more

Hierdie week se Liturgie

Liturgie

Liturgie 20 Oktober 2019

Read more

Boodskappe en bybelstudies

Boodskappe en bybelstudies

Om met die here se seën te lewe 11 Augustus 2019 Misterie van die koninkryk 21 Julie 2019 Om met God te...

Read more

Tiendemaand dankoffer

Tiendemaand-dankoffer

Tiendemaandbrief Jaarverslag 2018 Debietorder

Read more